Hukuk ve Adalete Erişim Serisi

img

1 Hukuk ve Adalete Erişim Kitaplığının 1. yayınında; "Nefret Suçları", "Ayrımcılık ve Nefret Söylemi", "2013 Yılında Devam Eden Davalar", "2012 Yılında Sonuçlanan Davalar" ve "Olumlu Gelişmeler" konu başlıklarına yer verilmektedir.

 

2 Türkiyeli LGBT'lerin Adalete Erişim Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan kitaplığın 2. yayını, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bağlantılı davalar ve LGBT'lerin hukuki mücadeleleri için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

 

3 Hukuk ve Adalete Erişim Kitaplığının 3. yayınında; Ahmet Öztürk, Ahmet Yıldız, Baki Koşar, Roşin Çiçek, Avcılar-Meis Sitesi, Halil İbrahim Dinçdağ, F.E, S.Ç Dava dosyalarına yer verilmektedir.

 

4 2015 yılında SPoD’un yürüttüğü proje kapsamında çıkan bu yayında, AİHM, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi içtihatları incelenmekte, hak ihlalleri raporu sunulmakta ve SPoD’un takip ettiği Ahmet Yıldız, Meis Sitesi, H.Ç Sağlık, B.E.T Diploma ve Onur Yürüyüşü davalarının incelemeleri yer almaktadır.


Kaynaklar