7. Avukat Eğitimi İçin Başvurular Açıldı!

img

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak, ilkini 2012 yılında düzenlemiş olduğumuz LGBTİ+ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar başlıklı 7. Avukat Eğitimi’ni Kasım ayında düzenleyeceğimizi sevinçle duyurmak isteriz.

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı’nın gerçekleştireceği avukat eğitimi, önceki avukat eğitimlerinden farklı olarak; katılımcı avukatlara sadece mevzuat bilgisi sunmakla kalmayıp katılımcılar ile LGBTİ+ hak savunucularını da bir araya getirecek şekilde kurgulandı. Son yıllarda LGBTİ+lara dönük yasakların konuşulacağı oturumlar başta olmak üzere çeşitli oturumlarda bizzat alandan savunucuların da katılıp deneyim aktarımı yapacağı eğitimde, her zaman hukuki zemine taşınamayan ancak pratikte ifade ve örgütlenme özgürlüğüne ket vuran; özel hayatın gizliliğini ihlal eden tutumların da tartışılıp çözüm yollarının gündeme alınması da hedeflenmektedir. 

Eğitimimizde “LGBTİ+ Temel Kavramlar”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Ayrımcılık Yasağı”, “Trans Uyum Süreci ve İnterseks Olma Hali”, “Kabahatler Kanunu/ Bekçiler/ TCK Kıskacında Seks İşçiliği”, “İstihdamda Ayrımcılık”, “Sağlık Hakkına Erişim ve LGBTİ+lar”, “Yasaklar/İfade-Örgütlenme Özgürlüğü ve LGBTİ+lar”,”Uluslararası Koruma Hukuku ve LGBTİ+ Hakları”, “Askerlik Muafiyeti” ve daha birçok başlık incelenip tartışılabilecektir. Eğitim sonunda ise atölye çalışmalarıyla aktarılanların pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Önemle belirtmemiz gerekir ki eğitimimiz 15-16-17 Kasım olmak üzere 3 gün sürecek olup, 3 gün boyunca tüm atölyelere katılmayanlara sertifika verilemeyecektir. Eğitimimize hukuk fakültesini bitirmiş bulunan 25 katılımcı kabul edilecektir.  

Şehir dışından katılım sağlamak isteyenlerin, konaklama ve yol masrafları bu eğitim döneminde sağlanamayacaktır.

Eğitime katılmak isteyenlerin 28 Ekim 2019 saat 17.00’ye kadar başvuru formunu buraya tıklayarak doldurması gerekir. Başvuru sonuçları en geç 4 Kasım 2019 tarihinde e-posta yoluyla iletilecektir.

Her türlü soru ve bilgi için hukuk@spod.org.tr e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı