SPoD ve Queer Olympix, Kaymakamlık yasağını yargıya taşıdı!

img

23-24-25 Ağustos 2019 tarihlerinde 3.sü yapılması planlanan ve 23 Ağustos günü Heybeliada'da gerçekleştirilen Queer Olympix spor müsabakaları, 24 Ağustos sabahı Kalamış Parkı'nda organizatörlere tebliğ edilen Kaymakamlık kararıyla yasaklanmıştı. Bu yasak kararının gerekçesi ise "Yapılmak istenen etkinliğe katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; toplumsal duyarlılıklar nedeniyle oluşabilecek provakasyonlara karşı tedbir amaçlı; 2911 sayılı yasanın 17. Maddesine istinaden "kamu düzeni, suç işlenmesinin önlemek, genel sağlığın ve genel ahlakın korunması" olarak açıklanmıştı.

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Birimi ve Queer Olympix ekibinin yaptığı görüşmeler sonucu bu kararın ilgili kanunlara, Anayasa'ya, AİHM içtihatlarına ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun; idarenin gerekçesinin ise afaki ve keyfi olduğunun altı çizilerek yasak kararına karşı iptal davası açma yolunda adım atıldı. Derneğimizin kampanya dava olarak yürüteceği bu davanın LGBTİ+ların ifade ve örgütlenme özgürlüğü başta olmak üzere, maddi ve manevi varlığı geliştirme hakkının ve ayrımcılık yasağının hukuki zeminde tartışılmasına olanak sağlayacağını belirtir ve dava sürecine ilişkin Queer Olympix ekibiyle birlikte attığımız adımları ve gelişmeleri LGBTİ+ kamuoyu ve insan hakları savunucularıyla paylaşacağımızı duyururuz.