Hukuk, Cinsiyet Geçiş Süreci, Trans Hakları Aktivizmi Tartışmaları

img

13:00 Panel I - Üreme Hakkı Ekseninde Kişilerin Tasarruf Yetkisi ve Zorunlu Kısırlaştırma Düzenlemeleri

Henüz resmiyet kazanmasa da, Anayasa Mahkemesi’nin yasal cinsiyet geçiş sürecini düzenleyen 40. Maddesi’ni esastan incelemesi üzerine verdiği cinsiyet geçiş sürecinden ‘üreme yeteneğinden sürekli yoksun olma’ şartını kaldırması ile birlikte bu panelde; belirli gruplar (siyahlar, mental statüsü ‘normal’ kabul edilmeyenler, translar ve (na-trans) kadınlar) nezdinde üreme hakkının ne şekilde kişilerin kendi tasarruflarında olduğu, devletlerin bu haklara yaklaşımı ve Türkiye mevzuatında bu tasarrufların nasıl düzenlendikleri incelenecek.

Bu çerçevede Elizabeth MacDowell ve Reyda Ergün’ün sunumlarında belirli gruplara yönelik gerçekleştirilen zorunlu kısırlaştırma işlemlerinin gerekçesini ve uygulama alanını inceleme fırsatı bulurken; Sinem Gülen Tek’in sunumunda ise kısırlaşma, doğum kontrol yöntemleri ve doğum yöntemleri başta olmak üzere (na-trans) kadınların üreme hakkına yönelik tasarruflarının düzenleme alanı mercek altına alınacak.

Konuşmacılar:
Elizabeth MacDowell, Professor of Law
Yrd. Doç. Dr. Reyda Ergün
Yrd. Doç. Dr. Gülen Sinem Tek 
Kolaylaştırıcı:
Av. Eren Kara

-20 dakika çay/kahve arası-

15:00 Panel II - Cinsiyet Geçiş Sürecinin Türkiye Hukuku ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesince Tartışılması

Panelde ilk olarak Nevada Eyaleti özelinde Amerikan hukuk sisteminde cinsiyet geçiş süreci düzenlemelerinin incelenmesinin ardından son gelişmeler ışığında Türkiye'deki cinsiyet geçiş süreci mevzuatından ‘üreme yeteneğinden sürekli olarak yoksunluk’ şartının iptali çerçevesince yeni mevzuatın nasıl şekilleneceği ve mevzuatın nasıl bir uygulama alanı bulacağı ve söz konusu şartın iptalinin olumlu\olumsuz sonuçları ihtimaller üzerinden incelenip, tartışılması hedefleniyor. 

Konuşmacılar:
Elizabeth MacDowell, Professor of Law
Yrd. Doç Dr. Candan Yasan
Av. Hatice Demir
Kolaylaştırıcı:
Av. Eren Kara

-20 dakika çay/kahve arası-

17:00 Forum - Türkiye’de Trans Hakları Aktivizminin Seyri

Forumda bilhassa yasal cinsiyet geçiş sürecini düzenleyen Medeni Kanun’un 40. Maddesi’nden ‘üreme yeteneğinden sürekli yoksunluk’ şartının kaldırılması gündemleştirilerek; söz konusu mahkeme kararının hak savunuculuğunun seyrini etkileyip etkilemeyeceğinin, trans öznelerin/ aktivistlerin nasıl bir hukuki tanınma talep ettiklerinin ve yeni düzenleme ile birlikte ihtimaller ışığında hak savunuculuğunun ne şekilde evrile(bile)ceğinin katılımcılar tarafından tartışılması hedefleniyor.

Detaylı bilgi için hukuk@spod.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Etkinlik sayfası için buraya tıklayın.

Bu proje İsveç Başkonsolosluğu tarafından desteklenmektedir.

Tütün Deposu Açık Adresi: Hacımimi Mahallesi, Lüleci Hendek Cad./koltukçular Çıkmazı No:1, 34425 Beyoğlu/Istanbul -