LGBTİ+ Danışma Hattımızın 2019 Verileri Açıklandı!

img

SPoD LGBTİ+ Danışma Hattı, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim odaklı sorular için doğru ve güvenilir bilgiyi aktarmak amacıyla Nisan 2017’de kurulmuştur. Danışanlara, hattın hizmet verdiği alanlarda kapsamlı bir eğitim almış gönüllü ekibimiz tarafından, 0850 888 54 28 numaralı telefon ve danisma@spod.org.tr e-posta adresi üzerinden sözlü ve yazılı danışmanlık sağlanmaktadır.

Danışma Hattı; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve şiddet, cinsel sağlık ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, cinsiyet uyum süreci, askerlik süreci, açılma süreci, ilişki zorlukları ve duygusal destek ile LGBTİ+lara hizmet veren kurumlar hakkında hizmet vermektedir. Danışanlar, talepleri doğrultusunda hukuki danışmanlık, psikolojik destek ve sosyal hizmet konularında SPoD’un ilgili çalışma alanlarına yönlendirilmektedir.

Danışma Hattı, 2019 yılında toplam 1082 danışmanlık vermiştir. Verilen hizmetin %83’ü telefon, %17’si e-posta yoluyla sağlanmıştır. 2018 yılında verilen toplam 621 danışmanlığa kıyasla, Danışma Hattı’na yapılan başvurularda 2019’da %74’lük artış yaşanmıştır.

2019’daki 1082 danışmanlık hizmetinin aylara göre dağılımı şu şekildedir: Ocak’ta 72, Şubat’ta 99, Mart’ta 111, Nisan’da 99, Mayıs’ta 78, Haziran’da 70, Temmuz’da 101, Ağustos’ta 98, Eylül’de 106, Ekim’de 67, Kasım’da 76, Aralık’ta 105 başvuru olmak üzere, ayda ortalama 90 başvuru alınmıştır.

Başvuruların %18’i duygusal destek, %16’sı açılma sorunları, %11’i genel bilgilendirme, %9’u cinsiyet uyum süreci, %7’si askerlik süreci, %7’si hukuki danışmanlık, %6’sı cinsel sağlık ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, %6’sı psikolojik destek, %5’i kimlik karmaşası, %4’ü sosyalleşme alanı sorgulama, %3’ü cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık ve şiddet, %3’ü teşekkür ve geri bildirim ve %3’ü diğer konular hakkında olmuştur. Bunlara ek olarak başvuruların %2’si rahatsız edici arama olarak sınıflandırılmıştır.

Başvuruların %62’sinde danışan hattan nasıl haberdar olduğunu belirtmemiştir. Hattan nasıl haberdar olduğunu belirtenlerin %36’sı Google veya diğer arama motorları, %21’i Instagram, %12’si LGBTİ+ sivil toplum örgütleri, %6’sı arkadaş ve tanıdık önerisi, %2’si Twitter, %2’si Facebook, %2’si SPoD web sitesi, %2’si psikolog ve psikiyatrist yönlendirmesi aracılığıyla, %17’si ise diğer yollardan hattı duymuştur.

Başvuruların %75’inde danışan isim veya rumuz belirtmiş, %25’inde belirtmemiştir. Başvuruların %71’inde danışan bulunduğu şehri belirtmiş, %29’unda belirtmemiştir. Başvuruların %60’ında danışan yaşını belirtmemiştir. Yaşını belirtenlerin %8’i 18 yaşın altında, %92’si 18 yaş ve üzerindedir.

Başvuruların %34’ünde yönlendirme yapılmıştır. SPoD içerisinde Hukuk Koordinatörüne 98, Trans Çalışmaları Sorumlusuna 49, Psikoterapi Ağı’na 44, ofis etkinliklerine 27, ofis telefon hattına 9, Akademi Koordinatörüne 3 danışan yönlendirilmiştir. SPoD dışındaki yönlendirmelerin 51’i sağlık kuruluşlarına, 47’si diğer LGBTİ+ örgütlerine, 60’ı ise diğer yerlere yapılmıştır.