SPoD Olağan Genel Kurul Çağrısı

img

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 08/03/2020 tarihinde SPoD Ofis’te 13.00 – 18.00 saatleri arasında, çoğunluk sağlanamaması* durumunda 15/03/2020 tarihinde 13.00 – 18.00 saatleri arasında Hrant Dink Vakfı – Havak Salon’da yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdaki gibi olacaktır.

*İlk toplantıda yeter çoğunluğun sağlanamayacağı ön görüldüğü için toplantı 15 Mart 2020 13.00 – 18.00 saatleri arasında yapılacaktır.

Dernek Yönetim Kurulunun bazı gündem önerileri bulunmaktadır. Bu öneriler tüzüğü değiştirmeye yönelik olduğu için sizinle genel kuruldan önce paylaşıyoruz. Genel kurula kadar siz üyelerimizden gelecek diğer gündem önerileri de Genel Kurulda tartışılmak üzere toplanacaktır. Gündem önerilerinizi “Genel Kurul Gündem Önerisi” konu başlığıyla genelkurul@spod.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Bu toplantıda tüzükte belirlenen dernek organları; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçilecektir. Adayların Genel Kurul öncesinde bir sayfalık motivasyon mektubu ile genelkurul@spod.org.tr adresine başvurmaları beklenmektedir. Adaylıklar Genel Kurulda da konulabilir. Tüm adaylar, kendilerine ilişkin üyelerle paylaşmak istedikleri tüm bilgilere ya da mesajlara yer verebilirler. Bu başvurular Genel Kurul başında üyelere dağıtılacak kitapçıkta yer alacaktır. Yönetim Kurulu, dezavantajlı gruplara mensup kişilerin adaylıklarının cesaretlendirilmesini ve öne çıkarılmasını tavsiye eder. 

Aday olabilmek için genel koşul: SPoD’un resmi üyesi olmak.

Genel Kurul programının detaylı hali Genel Kuruldan hemen önce üyelerimizle paylaşılacaktır.

GÜNDEMLER:

1. YK Başkanı Açılış Konuşması 
2. Divan Kurulunun Oluşturulması 
3. Yönetim Kurulu 2019 Yılı Faaliyet Raporu Sunumu 
4. Denetleme Kurulu Raporunun Sunumu 
5. Tüzük Değişiklikleri Oylaması - Derneğin tüzüğünde yer alan 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 10.1, 12 ve 17.A maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin görüşülmesi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
6. Yönetim Kurulu Yönetsel Prosedürleri Belgesinin görüşülmesi, kabulü ya da reddi hakkında karar alınması 
7. Disiplin Yönetmeliği ve Politika Belgelerinin Sunumu
8. Aday Tanıtımı           
9. Dernek Organlarının Seçilmesi 
10. Seçim Sonuçlarının Sayımı 
11. Dilek ve temenniler – Kapanış