8. Avukat Eğitimi İçin Başvurular Açıldı!

img

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak, ilkini 2012 yılında düzenlemiş olduğumuz LGBTİ+ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar başlıklı 8. Avukat Eğitimi’ni Nisan ayında düzenleyeceğimizi sevinçle duyurmak isteriz.

Son yıllarda LGBTİ+lara dönük artan yasakların konuşulacağı oturumlar başta olmak üzere çeşitli oturumlarda hukukçular arası deneyim aktarımının da önceleneceği ve LGBTİ+ harekete dair güncel tartışmaların da aktarılacağı bir eğitim gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

Eğitimimizde “LGBTİ+ Temel Kavramlar”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Ayrımcılık Yasağı”, “Trans Uyum Süreci ve İnterseks Olma Hali”, “Kabahatler Kanunu/ Bekçiler/ TCK Kıskacında Seks İşçiliği”, “İstihdamda Ayrımcılık”, “Sağlık Hakkına Erişim ve LGBTİ+lar”, " Medeni Hukuk Özelinde LGBTİ+lar (Miras Hukuku, Evlat Edinme vb. Başlıklar)"  “Yasaklar/İfade-Örgütlenme Özgürlüğü ve LGBTİ+lar”,”Uluslararası Koruma Hukuku ve LGBTİ+ Hakları”, “Askerlik Muafiyeti” ve daha birçok başlık incelenip tartışılabilecektir. Eğitim sonunda ise atölye çalışmalarıyla aktarılanların pekiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Önemle belirtmemiz gerekir ki eğitimimiz İstanbul'da, 3-4-5 Nisan tarihlerinde olmak üzere 3 gün sürecek olup, 3 gün boyunca tüm atölyelere katılmayanlara sertifika verilemeyecektir. Eğitimimize hukuk fakültesini bitirmiş bulunan 25 katılımcı kabul edilecektir.  

Şehir dışından katılım sağlamak isteyenler için kontenjanımız sınırlı olup, yine şehir dışından olan katılımcılarımızın sadece yol ve 2 gecelik konaklama masrafları bu eğitim döneminde karşılanabilecektir.

Eğitime katılmak isteyenlerin 17 Mart 2020 saat 17.00’ye kadar buradaki başvuru formunu tıklayarak doldurması gerekmektedir. Başvuru sonuçları en geç 23 Mart 2020 tarihinde e-posta ve/veya telefon yoluyla iletilecektir.

Her türlü soru ve bilgi için hukuk@spod.org.tr e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı