BMMYK Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Eğitimi

img

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen "Suriye Mülteci Krizinin Etkilerini Hafifletmek İçin Türkiye'deki Ulusal Kurumları Desteklemenmesi Projesi" kapsamında 7, 8 ve 9 Haziranda Antalya'da, “Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Cinsel Ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (CTCDŞ), Mülteci Koruma Görüşmeleri Ve Özel İhtiyaçların Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi Eğitimi” için aralarında SPoD'un da yer aldığı birçok sivil toplum kuruluşu ve dernekten katılımcı bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM) tarafından düzenlenen eğitimde; CTCDŞ içeren durumların tespiti, destek sağlama yöntemleri, sevk kanallarının kurulması ve önleme çalışmaları hakkında kurumlar bilgilendirilerek alana dair güncel uygulamalar değerlendirildi. Eğitime SPoD Psikososyal Destek Alan Koordinatörü Yeşim Selçuk da katılarak özellikle Suriyeli LGBTİ mültecilere dönük SPoD’da yürütülen faaliyetler ve sahada karşılaşılan zorluklar konusunda aktarımlarda bulundu.

Eğitim sırasında, Türkiye’de ayrımcılık suçu ve nefret söylemiyle ilgili yasal düzenlemelere rağmen uygulamada karşılaşılan zorluklar neticesinde hem mülteci hem de LGBTİ bir birey olmanın CTCDŞ açısıdan kişileri daha yüksek bir risk grubuna soktuğu dile getirildi. Alana dair paylaşımlar arasında özellikle mülteci trans seks işçilerinin sıklıkla maruz kaldıkları CTCDŞ içeren suçlara dair cezasızlık döngüsünün bir an önce kırılabilmesi adına yasal zeminde yeni düzenlemelere olan acil ihtiyaç tekrar gözler önüne serildi.

♯WithRefugees