Kamuoyuna Duyurulur

img

Bir süredir tüm dünyada görülen ve 11 Mart 2020 tarihinde yapılan resmî açıklama ile Türkiye'de de vakasına rastlanan COVID-19 virüsü sebebi ile gerek kişisel gerekse kurumsal önlemler almak durumundayız.

Aşağıda belirtilen önlemler 16 Mart - 12 Nisan 2020 tarihlerini kapsamak ile beraber, süreç içindeki değişikliklere göre sonrasında reformize edilme payını da barındırıyor.

Bu kapsamda:

  • Ofis kullanımının askıya alınması, 16 Mart Pazartesi 2020 tarihinden itibaren ofis ekibinin evden çalışma düzenine geçmesi, ortak toplantıları online gerçekleştirmesi ve zorunlu durumlar hariç SPoD ofisin bir çalışma alanı olarak kullanılmasının askıya alınması,
  • Dernek adına katılım gösterilecek yerel ve uluslararası toplantı/etkinlik/çalıştaylara katılımın iptal edilmesi,
  • Psikososyal destek kapsamında ofise ön görüşme için gelen danışanlar ile online olarak görüşülmesi ve SPoD'ta görüşmesi olan kurum dışı ruh sağlığı çalışanlarına bu durumun bildirilmesi,
  • Pazar Sohbetlerinin 12 Nisan 2020 haftasına kadar iptali,
  • Zümrüdü Cinsellik Atölyelerinin 12 Nisan 2020 haftasına kadar iptali,
  • Trans Geçiş Süreci Terapi Grubu Toplantılarının 12 Nisan 2020 haftasına kadar iptali,
  • Türkçe Edebiyata Queer(den) Bakış etkinlikleriinin 12 Nisan 2020 haftasına kadar iptali, 
  • 15 Mart 2020 Pazar günü düzenlenecek olan olağan genel kurul toplantısının ertelenmesi,
  • 3-4-5 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan Avukat Eğitiminin, tarihinin sonradan belirlenmek üzere ertelenmesi,

kararlaştırılmıştır.

 

Derneğimize telefon, mail ve sosyal medya kanallarından ulaşmanızda herhangi bir aksaklık olmayacaktır.