SPoD Pandemi Raporu çıktı!

img

COVID-19, Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve Mart 2020 itibariyle 110 ülkeye yayılarak küresel ölçekte etki yaratan bir salgın haline gelmiştir ve bu salgına yönelik birçok önlem alınmaya başlanmıştır. Türkiye’deki LGBTİ+’lar, COVID-19 sürecinde daha da kırılgan bir topluluk haline gelmeye başlamış, yaşam hakkı başta olmak üzere eğitim, sağlık ve çalışma (istihdam sürecindeki eşitsizlikler, gelir kaybı ve işsizlik vb.) gibi diğer haklara erişimde ciddi sorunlar yaşamıştır. Bunun yanı sıra pandemi sürecinde LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemlerinin yaygınlaşması ve evlere kapanmak zorunda kalınması ile birlikte artan ev içi şiddet, görülen diğer olgulardır.

Biz de, SPoD olarak, pandemi sürecinde, 16 Mart 2020 tarihinden itibaren evden çalışmaya, derneğe gelen LGBTİ+’lara yönelik başvuruları alanlara ait e-posta adresleri ve Danışma Hattı aracılığıyla almaya ve çözümler geliştirmeye çalıştık.

Bu raporda, COVID-19 pandemisinin üç ayına (11 Mart 2020 – 11 Haziran 2020) ilişkin veriler toplanarak ilk aşamada SPoD’un Psikososyal Destek (Sosyal Hizmet, Psikolojik Destek, Pazar Sohbetleri, Danışma Hattı), Hukuk ve Adalete Erişim ile Akademi alanlarının LGBTİ+’lar özelindeki çalışma deneyimlerine yer verilmesi amaçlanmıştır. Son bölümde ise alan deneyimlerinden yola çıkılarak kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin LGBTİ+’lara yönelik ne tür politikalar ve çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.


Kaynaklar