LGBT Davaları AİHM, Yargıtay ve Danıştay İçtihatları 2012