SPoD’un “Türkçe Edebiyata Queer(den) Bakış” başlıklı Edebiyat Tartışmaları Başlıyor!

img

SPoD’un “Türkçe Edebiyata Queer(den) Bakış” başlıklı Edebiyat Tartışmaları serisi 6 Aralık’ta başlıyor. 

İpek Şahinler ve Sevcan Tiftik yürütücülüğündeki tartışmalar, yedi ay boyunca her ay bir kitabı odağına alacak. Sırasıyla Zeynep Kaçar’ın Kabuk adlı romanı, Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Şık metni, Sema Kaygusuz’un Yüzünde Bir Yer romanı, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Huzur adlı romanı, Pelin Buzluk’un En Eski Yüz adlı öykü kitabı, Sevgi Soysal’ın Tante Rosa metniyle son olarak Tahsin Yücel’in Kumru ile Kumru romanı tartışılacak.

Edebiyat tartışmalarının takvimi şöyle:

06 Aralık 18:30-21:30     Queer Teori ve Kabuk
10 Ocak 19:00-21:00      Hüseyin Rahmi Gürpınar // Şık
07 Şubat 19:00-21:00     Sema Kaygusuz // Yüzünde Bir Yer

Şubat ayı ek okuması: Hakan Yılmaz (2012), "'Queer' Ekoeleştiri: 'Queer' ve Ekolojinin Potansiyel Etkileşimi". Ekoeleştiri: Çevre ve Edebiyat. Ed. Serpil Oppermann. Phoenix Yayınevi, Ankara. s. 207-238

Ek okuma, kaydı olumlu sonuçlanan kişilerle e-posta yoluyla paylaşılacaktır.

07 Mart 19:00-21:00       Ahmet Hamdi Tanpınar // Huzur
04 Nisan 19:00-21:00     Pelin Buzluk // En Eski Yüz
02 Mayıs 19:00-21:00     Sevgi Soysal // Tante Rosa
13 Haziran 19:00-21:00  Tahsin Yücel // Kumru ile Kumru  

Serinin 6 Aralık’taki ilk buluşmasında İpek Şahinler, queer teoriyle giriş yapacak:

"Queer" nedir? Bir isim midir, bir sıfat mı? Yoksa bir edim mi? Yahut "queer"i tanımlamak mümkün müdür? Buluşmamızda bu sorulara cevap arayacağız. "Queer" kelimesinin anlamsal kökeninden başlayarak geçmişteki kullanımlarına ve kavramın akademiye girdiği 1990'lı yıllardan bugüne toplumsal hareketler, filmler, diziler, akademik çalışmalar, medya ve ana söylem vasıtasıyla nasıl evrildiğine bakacağız. Bu kapsamda queer teoremin hayatlarımızla ilgili bize ne söylüyor olabileceğini kendimize soracak ve cevabı hep beraber, “queer düşünerek” bulmaya çalışacağız.

Ardından ikinci kısımda Sevcan Tiftik kolaylaştırıcılığında Kabuk, queer gözden incelenerek tartışmaya açılacak:

Kimliklerin ve yönelimlerin sözcük anlamlarının dönüşümü, değişimi düşünüldüğünde bu durumun edebiyata yansıması nasıl seyrediyor? Kabuk’la birlikte Türkçe edebiyattaki trans karakterlere, klişeleşmiş,  stereotip yaratımlara ve kurgunun dönüşüp dönüşmediğine bakıldığında nelere varılmakta? Romandaki beden ve kimlikler aile ve diğer bağların açmazlarıyla birlikte incelendiğinde karakterlerin duygulanımları nasıl çizilmiş? Özellikle norm dışı bedenlerin ve ilişkilerin hemhâlinden aldığı yaralar yaşamları(mızı)n neresinde? Bu sorular gibi daha pek çoğunu metne yöneltip cevapların tartışılacağı etkinlikte ayrıca Türkiye’de, queer’in eleştiri alanına müdahalesi ve Türkçe edebiyat çalışmalarındaki seyrine değinerek, bir yandan da Türkçedeki feminist eleştirinin queer eleştiriyle yol arkadaşlığını sorgulamayı amaçlıyoruz.

Edebiyat Tartışmaları, herkesin katılımına açık ve ücretsizdir.

Her etkinlik için ayrı kayıt gerekmektedir. Buluşmaların kontenjanı 20 kişiyle sınırlıdır. Katılımcılar kayıt sırası esas alınarak belirlenecektir. Her buluşma öncesinde katılımcıların gelip gelmediği teyit edilerek, gelmeyenlerin yerine sıradaki kişiler alınacaktır. Kayıt için info@spod.org.tr adresine, konu başlığında Edebiyat Tartışmaları yazan bir e-posta göndermeniz gereklidir.

Ayrıca katılımcıların tartışmalara seçili kitabı okuyarak gelmesi beklenmektedir. 

Lütfen sadece içerisinde bulunduğumuz ay için kaydolunuz. Gelecek etkinlikler için önceden rezervasyon yapılmamaktadır.