9. Bahar Semineri'ne Davetlisiniz!

img

Bu yıl 9.su düzenlenecek olan Bahar Seminerleri “Ana Akıma Çentik: Bedenlerimiz, Duygularımız, Başkalıklarımız ve Mücadelemiz” teması ile 4-5 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 9. Bahar Semineri’nde de LGBTİ+ hareketi, queer teori ve insan hakları mücadelesi konularında Türkiye ve Dünya gündemini yakalayabilmek, farklı açılardan düşünmek, tartışmak ve paylaşmak için bir araya gelebilmeyi umuyoruz. Seminer programı web sitemizden duyurulacaktır. 

Seminere, sunumları ile katkıda bulunmak isteyenlerin 12 Nisan 2019 Cuma günü bitimine kadar kısa bir özgeçmiş ile 400 kelimelik bir sunum özetini akademi@spod.org.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Kabul edilen ve seminerde sunumu yapılan bildiriler, daha sonra basılarak yayımlanacaktır. 

Konu Başlıkları:

- Queer teori ve tartışmaları
- Beden (Bedenselleşme, beden imkânlarının sınır aşımı, beden politikaları, bedenlerin hiyerarşisi, biyomedikal teknolojilerin normlara etkisi, Sakatlık, etnisite, cinsiyet, toplumsal cinsiyet ve cinselliği biyopolitika, beden ve duygu politikalarıyla birlikte düşünmek)
- Duygu Politikaları (Şefkat, arzu, sevgi, neşe ve olumsuz duygular, duygu teorisinin direnişe etkileri)
- Direniş biçimleri
- Performatiflik kuramı
- İlişkiler, dostluklar, akrabalıklar, aile
- Duygu, ilişki ve beden imkânlarının sınır aşımı
- Yaralanabilirlik, kırılganlık, parçalanabilirlik
- Emek, sömürü
- Ayrımcılık(lar) ve mücadele