9. Bahar Semineri'ne Davetlisiniz!

img

Bu yıl 9.su düzenlenecek olan Bahar Seminerleri “Ana Akıma Çentik: Bedenlerimiz, Duygularımız, Başkalıklarımız ve Mücadelemiz” teması ile 4-5 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleşecek.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 9. Bahar Semineri’nde de LGBTİ+ hareketi, queer teori ve insan hakları mücadelesi konularında Türkiye ve Dünya gündemini yakalayabilmek, farklı açılardan düşünmek, tartışmak ve paylaşmak için bir araya gelebilmeyi umuyoruz.

4 MAYIS 2019, CUMARTESİ

Beden, Queer Yöntem ve Politikalar 
11:00-12:30
Moderatör: Sevcan Tiftik
- Ezgi Kayış: Beden Politikaları ve Mücadele Biçimleri
- Süleyman Bölükbaş: “Homonormativite”yi Queerleştirmek ve Erkek Eşcinselliği
- Reyda Ergün: Politikada Eleştirel Bir Metodoloji Olarak Queer

Biyopolitika, Kimlik Politikaları ve Mekân
Moderatör: Mustafa Sarıyılmaz
13:30-15:00
- Özen B. Demir: Tıbbın Kartezyen Hastalığının İki Semptomu: HIV/AIDS ve İnterseksüalite
- Pınar Eldemir: Toplumsal Cinsiyet, Mekân ve Akademi: Ne Kadar Farkındayız?
- Mert Koçak: Kırılganlıkların Kimlikleşmesi: Türkiye’deki Sivil Toplum Örgütlerinde LGBTI+ Mültecilerin “Kırılgan Grup”laştırılmaları

Hukuk
15:30-17:00
Moderatör: Evra Çetin
- Ali Erdoğan: Wedding White is the new Black
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “Evlenme Hakkı” Başlıklı 12. Maddesinin Mahkeme Kararları Işığında Queer Eleştirisi
- Serkan Seyhan: 6689 Sayılı Kanun Kapsamında Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması
- İsmail Dede: İnterseks Çocuk Bedenler Üzerindeki Paternalist İdeolojinin Reddi: Alman Anayasa Mahkemesi Kararı Işığında Üçüncü Cinsiyet Kategorisi ve Cinsiyet Atama Operasyonlarına Etkisi

5 MAYIS 2019 PAZAR

Edebiyat  
Moderatör: Sevcan Tiftik
I. Oturum   13:00 – 15:00
- Bilge Ulusman: Son Dönem Osmanlı Erotik Yazınında Heteronormativitenin İnşası: “Cinsel Özgürleşme” Anlatısının Eril Öznesi
- Ekin Köklü: Queer Yansımalarla Türk Edebiyatında LGBT ve Perihan Mağden’in İki Genç Kızın 
Romanı İncelemesi
- Yaprak Damla Yıldırım: Beden Politikaları & Beden Poetikaları: AKP’nin Muhafazakâr Söylemlerinin Gurlesque Şiire Yansıması

II. Oturum 15:30- 17:00
- Niyazi Zorlu: Niyazi Zorlu ile Hergele Bir Sohbet: Hergele Âşıklar ve Edebiyat Üzerine 
Okuma: Hergele Âşıklar