9. Avukat Eğitimi İçin Başvurular Açıldı!

img

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak, ilkini 2012 yılında düzenlemiş olduğumuz LGBTİ+ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar başlıklı 9. Avukat Eğitimi’ni online olarak Kasım sonunda düzenleyeceğimizi sevinçle duyurmak isteriz.

LGBTİ+ alanında uzman hukukçuların sayısının artmasına katkı sağlayacağına inandığımız eğitimimizde  “LGBTİ+ Temel Kavramlar/ Mitler ve Gerçekler”, “AİHM İçtihatlarında Cinsel Yönelim Ve Cinsiyet Kimliğine Dayalı Ayrımcılık”, “Cinsiyet Uyum Süreci ve İnterseks Olma Hali”, “Seks İşçiliği Mevzuatı ve Uygulaması”, “İstihdamda Ayrımcılık”, “Sağlık Hakkına Erişim ve LGBTİ+lar”, " Türk Miras Hukuku Kurumlarının Queer Eleştirisi", “İfade Özgürlüğü Çatısında Yasaklar Süreci”,”Uluslararası Koruma Hukuku ve LGBTİ+ Hakları”, “LGBTİ+lar ve Zorunlu Askerlik” ve daha birçok başlık, alanda yıllardır çalışan uzman avukat ve akademisyenlerce anlatılacaktır.

Eğitim sonunda ise aktarılanların örnek vaka çözümleri ve atölye çalışmalarıyla uygulamaya dökülmesi amaçlanmaktadır.

Önemle belirtmemiz gerekir ki eğitimimiz online bir platformda, 20-21-22 Kasım tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında 3 tam gün sürecek şekilde gerçekleştirilecektir. Eğitimimizde, 3 tam gün boyunca tüm başlıklara katılmayanlara sertifika verilemeyecektir. Eğitimimize hukuk fakültesini bitirmiş sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecektir. Program, kabul alan başvurucularla paylaşılacaktır. 

Eğitime katılmak isteyenlerin 25 Ekim 2020 saat 18.00’e kadar  "buradaki  başvuru formunu tıklayarak doldurması gerekmektedir. Başvuru sonuçları en geç 8 Kasım 2020 tarihinde e-posta ve/veya telefon yoluyla iletilecektir.

Her türlü soru ve bilgi için hukuk@spod.org.tr e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı