Danışma Hattı Çevrimiçi Gönüllü Eğitimi Başvuruları Açıldı!

img

24 Nisan 2017 tarihi itibariyle cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim odaklı soru ve sorunlar için doğru, güncel ve güvenilir bilgiyi aktarmak amacıyla hizmet veren SPoD LGBTİ+ Danışma Hattı, yeni gönüllüleri için yedinci dönem eğitimini çevrimiçi vermeye hazırlanıyor!

 

Danışma Hattı nedir?

 

Danışma Hattı, SPoD’dan kapsamlı bir eğitim almış bir gönüllü ekibi ve bir ekip sorumlusu tarafından yürütülür. LGBTİ+ danışanlara cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet, cinsel sağlık ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, cinsiyet uyum süreci, askerliğe elverişli değildir raporu alma süreci ve sosyal hizmet kurumları gibi konularda danışmanlık verir; açılma süreci, akran zorbalığı, aile ilişkileri ve ilişki zorlukları gibi konularda duygusal destek sağlar. Danışma Hattı’na telefon ve e-posta yoluyla başvuran danışanlar ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hukuki danışmanlık, psikolojik destek ve sosyal hizmet konularında SPoD’un ilgili çalışma alanlarındaki çalışan ve uzmanlara yönlendirilir.

 

Gönüllülük süreci nasıl işleyecek?

 

Son başvuru tarihi: 22 Kasım 2020, 23:59

Çevrimiçi mülakatlar: 25 Kasım - 6 Aralık 2020

Çevrimiçi eğitim tarihleri: 10-11-12-13 Aralık 2020

Staj dönemi: Belirlenecek

 

Başvuru formu için tıklayın! Sadece olumlu başvurulara geri dönüş yapılacaktır. Mülakat, eğitim ve staj süreçleri çevrimiçi yürütülecektir.

 

Danışma Hattı gönüllüsü kimdir?

 

Görev ve sorumluluklar:

 

 • Danışma Hattı’na başvuran kişilerin ilk bağlantı kurduğu kişidir.

 • Danışanlara Danışma Hattı’nın hizmet alanlarında telefon ve e-posta yoluyla danışmanlık ve destek sunar ve verilen hizmete dair verileri raporlar.

 • Genel Koordinatör’e bağlı Danışma Hattı Sorumlusu’na karşı sorumludur.

 • Danışma Hattı gönüllüsü ayda toplam 12 saat Danışma Hattı nöbeti tutar ve iki hafta bir süpervizyon ve ayda bir koordinasyon toplantılarına katılır.

 • Danışanlara kendi girişimciliği ile duyarlı bir şekilde en iyi bilgiyi sunmayı hedefler.

 • Verdiği bilgi veya desteğin danışanın fiziksel, psikolojik ve duygusal esenliği üzerindeki etkisinin farkındadır.

 • Verdiği bilginin doğru, güvenilir ve güncel olması için çaba gösterir.

 • Karmaşık gelebilecek bilimsel, hukuki, sosyal, akademik ve tıbbi konuları anlaşılabilir bir şekilde danışana sunar.

 • Danışanlara destek verirken SPoD’un Danışma Hattı ve diğer politikalarının sınırları içinde davranır.

 • Danışanlara gerektiğinde duygusal destek sağlar.

 

Nitelik ve beklentiler:

 

 • Dört tam günlük eğitim programının tamamına katılmak ve mevcut gönüllülerden iki gün staj almak

 • Staj döneminin tamamlanmasının ardından en az bir yıl süre ile Danışma Hattı’nda görev almak

 • İyi bir dinleyici olmak, iletişim becerilerine sahip olmak ve empatik ilişki kurabilmek

 • LGBTİ+ camiasını etkileyen konularda duyarlı ve bilgili olmak

 • Zor durumlarda sakin ve etkili olabilmek

 • Danışanların çok kültürlü yapısı karşısında önyargısız davranmak

 • Kendi başına ve bir takımın üyesi olarak çalışabilmek

 • Güçlü bir iş etiği anlayışına sahip olmak ve geri bildirime açık olmak

 • Danışma Hattı’nda görev aldığı gün ve saatlerde sorumluluğunu gecikmeden yerine getirmek

 • Süpervizyon toplantılarına eksiksiz katılmak, süpervizyon almadığında Danışma Hattı’nda görev yapamayacağını bilmek

 • Gizlilik kuralının önemini anlamak, içselleştirmek ve bu kuraldan şaşmamak

 • Danışanlarla profesyonel ilişkileri ve sınırları her daim sürdürmek

 • İkincil travmaların farkında olmak ve gerektiğinde destek istemek

 • Danışma Hattı’nın diğer gönüllülerini desteklemek ve yeni gönüllüler ile bilgi ve deneyim paylaşmaya hazır olmak

 • Tercihen kendisini LGBTİ+ hareketinin öznesi olarak tanımlamak

 • Tercihen İngilizce, Kürtçe ve Arapça gibi ikinci bir dile hakim olmak

 

Danışma Hattı nöbeti:

 

 • Danışma Hattı nöbeti resmi tatiller hariç hafta içi 12:00-18:00 arasında nöbet çizelgesinde belirtilen üçer saatlik zaman dilimlerinde gerçekleşir.

 • Nöbetteki gönüllü, bir gün öncesi başta olmak üzere güncel danışmanlık raporlarını okur ve takip edilmesi gereken vakaların sürdürülebilirliğini sağlar.

 • Danışma Hattı’nı dernek ofisinden açacak gönüllü, gerekli teknik kontrolleri sağlayabilmek için nöbet saatinden en az on beş dakika önce ofiste hazır bulunur.

 • Danışma Hattı uzaktan açılacak ise gönüllünün on beş dakika kuralına ek olarak görüşmelerin bölünmeyeceği ve üçüncü kişiler tarafından duyulmayacağı güvenli ve sessiz bir mekanda olması gerekir.

 • Pandemi döneminde Danışma Hattı uzaktan açıldığı için gönüllünün gerekli teknik ve teknolojik donanıma sahip olması beklenmektedir.

 • Sözlü ve yazılı danışmanlık sonrasında başvuru rapor formu doldurulur.

 • Gönüllüler, bir sonraki ayın nöbet seçimlerini önceki ayın sonuna kadar tamamlar.

 • Gönüllüler kendi aralarında rızaya ve karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak Danışma Hattı Sorumlusu’na bildirmek şartıyla nöbet değişikliği yapabilir.

 

SPoD’un sorumlulukları:

 

 • Danışma Hattı gönüllülerine ihtiyaçları olan tematik konularda kapasite geliştirme eğitimleri vermek

 • Danışma Hattı’nın işleyiş ve prosedürleri anlatmak

 • Gönüllülerin duygusal birikiminin önlenmesi adına süpervizyon almalarını sağlamak

 • Gönüllülerinin iyilik hallerini korumaya yönelik özbakım atölyeleri düzenlemek

 • İkincil travmaya maruz kaldığı için desteğe ihtiyacı olan gönüllüleri Psikolog Ağı’ndaki uzmanlardan destek almaları konusunda teşvik etmek

 

Sizin kazanacaklarınız:

 

 • LGBTİ+ camiası içinde desteğe ihtiyaç duyan kişilere destek olmak

 • Bu desteği sunarken edineceğiniz iletişim becerileri

 • Eğitim ve kapasite geliştirme, kişisel ve profesyonel gelişim

 • LGBTİ+ camiası ile ilgili kaynakları öğrenmek

 • Sosyal konularda bilgilenmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek

 • Çeşitliliğe değer verilen bir dernekte gönüllü olmak

 • LGBTİ+ hareketi için bir farklılık yaratmak

 • Sosyal hizmet uzmanlığı, psikoloji, sivil toplum gibi alanlar için kariyer hazırlığı

 

Düşünmeniz gerekenler:

 

Zamanlama önemlidir. Hayatınızın duygusal olarak zor bir döneminden geçiyorsanız, Danışma Hattı gönüllüsü olmanız için şu an doğru bir zaman olmayabilir.

 

Başvuru formu için tıklayın!