Danışma KuruluProf. Dr. Ayşe Buğra

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü – Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu

Yard. Doç. Dr. Ayşe Gül Altınay

Sabancı Üniversitesi Kültürel Çalışmalar Bölümü

Yard. Doç. Ayşen Candaş

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü – Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politika Forumu

Banu Güven

Gazeteci

Doç. Dr. Ceren Sözeri

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi

Doç. Dr. Deniz Yükseker

Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Dilek Ertükel

National Democratic Institute

Erhan Çokkeçeci

Greenpeace Kaynak Geliştirme ve Yeni Medya Direktörü

Av. Habibe Yılmaz Kayar

Kadınlara Hukuki Destek Merkezi

Av. Hülya Gülbahar

Anayasa Kadın Platformu

İbrahim Betil

Toplum Gönüllüleri Vakfı

Yard. Doç. Dr. İdil Işıl Gül

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. İpek İlkkaracan

İstanbul Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü

Dr. Koray Başar

Hacettepe Üniversitesi

Prof. Dr. Melek Göregenli

Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Nurhan Yentürk

Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Sema Kılıçer

Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu

Yard. Doç. Dr. Sevgi Usta Sayıta

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Doç. Dr. Serra Müderrisoğlu

Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu

Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi