Denetim KuruluSevde Avcı

Denetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2016 yılında mezun oldu. Eğitimi süresince insan hakları, Avrupa Birliği hukuku ve mülteci hukuku konularında çeşitli programlara ve çalışmalara dahil oldu. Avukatlık stajını bir hukuk bürosunun danışmanlık departmanında tamamlamıştır ve İstanbul Barosu'na kayıtlıdır. Ekim 2017 itibariyle SPoD’da Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

 

Yunus Kara

Denetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini 2015 yılında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde, Ön Lisans eğitimini 2016 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Adalet Bölümü’nde tamamladı. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2018 yılında başladığı Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora eğitimine halen devam etmektedir. 2017 yılından bu yana Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. 2014 yılından bu yana Kaos GL Derneği ve Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD)’nde, LGBTİ+’lara yönelik insan hakları, nefret suçları, yaşam hakkı ihlalleri, ayrımcılık, nefret söylemi ve ifade özgürlüğü, aktivizmin çıkış noktaları, seks işçiliği, heteronormativite, toplumsal ayrımcılık kapsamında yapılan birçok projeye ve çalışmaya katılan Yunus Kara, ayrımcılık, insan hakları, sosyal içerme, çatışma, çatışma yönetimi, toplumsal cinsiyet, cinsel sağlık, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ile ilgili konularda LGBTİ+’lar, sığınmacı, göçmen, mülteciler ve farklı dezavantajlı gruplarla sivil toplum düzeyinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Evra Çetin

Denetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans ve Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora programlarından mezun oldu. Akademik çalışmalarına Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku kürsüsünde devam etmektedir. Farklı dönemlerde gönüllü olarak farklı sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Ekim 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında derneğin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. Şu anda SPoD Denetim Kurulu üyesi ve Akademi Alan Koordinatörüdür.