EkipEvra Çetin

Akademi Alan Koordinatörü

evra@spod.org.tr

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans ve Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora programlarından mezun oldu. Akademik çalışmalarına Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku kürsüsünde devam etmektedir. Farklı dönemlerde gönüllü olarak farklı sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Ekim 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında derneğin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. Şu anda SPoD Denetim Kurulu üyesi ve gönüllü Akademi Alan Koordinatörüdür.


Zeynep Kayacan

Danışma Hattı Koordinatörü

zeynep@spod.org.tr


Eda Yurt

Finans Sorumlusu

eda.yurt@spod.org.tr

Eda Yurt, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Oy ve Ötesi (OveO), AIESEC gibi STÖ’lerde dinamik kariyeri süresince gönüllü hareketlerine bireysel katkıda bulundu. SMMM belgesine, Bağımsız Denetçi ve Sermaye Piyasası lisanslarına sahiptir. Finans alanında yüksek lisans ve ekonomi alanında lisans diploması vardır. SPoD Finans Sorumlusu olarak; mesleki birikimi ile farklı katkılar sağlayacağına inanıyor.


Mustafa Sarıyılmaz

Genel Koordinatör

mustafa@spod.org.tr

 

2012 Ankara Üniversitesi Sinoloji bölümünden mezun oldu. 2006 yılında tanıştığı gençlik çalışmaları profesyonel yaşantısının da temellerini oluşturmuş olup, uzun süre Gençlik Spor Bakanlığı’nda gönüllü ve profesyonel olarak çalıştı. Bu alandaki çalışmaları gençlerin bilgilenmesi ve yetkinleşmesi üzerine olup, halen gençlik alanında ulusal ve uluslararası işbirliklerini sürdürmektedir. 2009’dan itibaren, Anadolu’nun farklı yerlerinde çalışmalar yürütürken, bulunduğu yerlerdeki LGBTİ+ gençlerin bilinçlenmesine ve var olan dernekler ve yapılarla ilişkilenmeleri üzerine bireysel çalışmalar sürdürmüş ve farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Uzun süredir mülteci alanındaki çalışmaların bir parçası olup, SPoD’la fiziki ilişkilenmesi Mart 2017’deki Aktivizm Programıyla oluşmuş olup, o tarihten itibaren gönüllü olarak birçok SPoD çalışmasında bulunmuştur. Kasım 2017-Mart 2018 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Saymanlığı görevini, Mart- Ağustos 2018 arasında da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş olup, şu an SPoD’da Genel Koordinatör olarak çalışmalarına devam ediyor.


Müge Akbasan

İletişim Koordinatörü

muge@spod.org.tr


İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde lisans, yine aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı, yüksek lisans bitirme projesini LGBTİ+’ların örgütlenme hakları üzerine yazdı. Üniversiteden sonra çeşitli alternatif medya ajanslarında hak odaklı habercilik üzerine editörlük ve muhabirlik yaptı. Hala gönüllü olarak haber yapmaya devam etmektedir. Profesyonel olarak dijital bir reklam ajansında Müşteri Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Mart 2017’de SPoD’un Aktivizm Programı’na katılarak dernek ile birebir ilişkilenme yaşadı. Ekim 2017 - Mart 2018 tarihlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Derneğin gönüllü olarak İletişim Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Mart 2018 itibariyle derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.


Melih Ateş

Ofis Koordinatörü

melih@spod.org.tr