Ekipİrem Ege Tuğcu

Pazar Sohbetleri Koordinatörü

iremege@spod.org.tr   

 

 

Eda Yurt

Finans Sorumlusu

eda.yurt@spod.org.tr

Eda Yurt, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Oy ve Ötesi (OveO), AIESEC gibi STÖ’lerde dinamik kariyeri süresince gönüllü hareketlerine bireysel katkıda bulundu. SMMM belgesine, Bağımsız Denetçi ve Sermaye Piyasası lisanslarına sahiptir. Finans alanında yüksek lisans ve ekonomi alanında lisans diploması vardır. SPoD Finans Sorumlusu olarak; mesleki birikimi ile farklı katkılar sağlayacağına inanıyor.

 

Evra Çetin

Akademik Çalışmalar Eş Koordinatörü

evra@spod.org.tr

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans ve Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora programlarından mezun oldu. Akademik çalışmalarına Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku kürsüsünde devam etmektedir. Farklı dönemlerde gönüllü olarak farklı sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Ekim 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında derneğin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. Şu anda SPoD Denetim Kurulu üyesi ve gönüllü Akademik Çalışmalar Eş Koordinatörüdür.

 

Görkem Aypar

Psikolojik Danışman, Süpervizör

gorkem.aypar@spod.org.tr

Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji bölümü ve yan dal olarak Sinema bölümünü, Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Üniversite eğitimi sırasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikoloji ve Kopenhag Üniversitesi’nde sinirbilim alanında staj yaptı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bakırköy Kadın Danışma Evi’nde bir yıl süreyle gönüllü çalıştı. Tez sürecinde İstanbul’da yaşayan transların dışlanma, ayrımcılık ve ötekileştirme deneyimleri ve baş etme süreçleri üzerine çalıştı ve bu çalışması üzerine makale yayınladı. Daha önce Lambdaistanbul gönüllüsüydü ve SPoD’un düzenlediği çalıştaya katılarak danışmanlık ağında görev almaya başladı. Bu süreçte danışmanlık vermeye devam etti. Lacancı Psikanaliz eğitimlerine katıldı ve Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği kurucuları arasında yer aldı. Suret Psiko-kültürel Analiz dergisinde dil editörlüğü yaptı. Psikoloji alanındaki çalışmalarında psikanalitik yaklaşımı benimsemekte, SPoD’da psikolojik danışman ve danışma hattı süpervizörü olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Hatice Demir

Hukuki Danışman

hatice.demir@spod.org.tr

Lisans Eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 2013 yılında tamamladı. Avukatlık ruhsatını aldıktan sonra SPoD, Kaos GL, Mor Çatı gibi kurumların avukat eğitimlerine katıldı ve bu kurumlarda gönüllü avukatlık yaptı. Devamında SPoD ve Kaos GL'nin avukat eğitimlerinde eğitmen olarak görev aldı. Ekim 2018 tarihinden beri Hukuki Danışman / Avukat sıfatıyla SPoD'da bulunuyor. Ağırlıklı olarak trans geçiş davaları, LGBTİ+ların boşanma ve velayet davaları, akran zorbalığı / cinsiyet kimliği-cinsel yönelim ifşası / cinsiyet kimliği- cinsel yönelim sebebiyle hakaret tehdit vb. suçların soruşturma ve dava aşamaları, HIV+ statüsü sebebiyle ayrımcılık ve damgalanma, trans mahpuslar gibi konularda danışmanlık verdi ve bu başlıklardaki dava süreçlerini takip etti. Yasaklandığından beri Onur Yürüyüşü günlerinde alanda avukat olarak yer alıyor. Hali hazırda Onur Haftası Komitesi'nin ve Pozitif-İz Derneği'nin de gönüllü avukatlığını yapmaktadır. Kendisini LGBTİ+ ve feminist harekette hak savunucusu olarak tanımlıyor.

 

Melih Ateş

Genel Koordinatör

melih@spod.org.tr

İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 yılından beri engelli hakları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve gençlik alanlarında çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yürütmektedir. Sivil toplum örgütlerine; örgütün kuruluş süreçleri, kapasitesini arttırma, gönüllü yönetimi ve finansal sürdürülebilirlik konularında gönüllü danışmanlık vermektedir. 2015-2018 yılları arasında otizmli bireylerle çalışma yapan bir vakıfta genel sekreterlik görevini yürütmüştür. Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneğinde Mart 2018'den bu yana Denetim Kurulu Başkanı görevini yürütmektedir. SPoD'da Ağustos 2018 - Ekim 2019 tarihlerin Ofis Koordinatörü olarak çalıştı, Kasım 2019'dan bu yana Genel Koordinatör olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Sevcan Tiftik

Akademik Çalışmalar Eş Koordinatörü

sevcan@spod.org.tr

Sevcan Tiftik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği'nden mezun olmuş, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünden “Karşılaştırmalı Queer Okumalar: Kulin, Mungan ve Toptaş Metinlerinde Queer Potansiyeller” başlıklı teziyle yüksek lisans derecesini almıştır. Şu an Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Genel Sosyoloji ve Metodoloji doktora programında öğrenimine devam etmektedir. Akademik çalışmalarını başta beden, sakatlık ve queer olmak üzere, feminizm, eleştirel erkeklik ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının Türk edebiyatındaki izlerine yoğunlaştırmıştır. Bu konuda Kanat, Kaos Queer+,Kaos GL, Şiirden, Postdergi, Global Literature in Libraries Initiative, Sabitfikir, K24 gibi çeşitli platformlarda yazıları yayımlanmıştır. 2017’den itibaren FMV Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışan Tiftik, aynı zamanda 2015’ten bu yana hakemli akademik dergi KaosQueer+’ın yayın kurulunda yer almaktadır. 2018 IDAHOBIT’te SPoD’la ilişkisi başlamış olup bu tarihten itibaren SPoD bünyesinde gönüllü çalışmalarını sürdürmekte ve Şubat 2019 itibariyle gönüllülüğü akademi eş-koordinatörü olarak devam etmektedir.

 

Zeynep Kayacan

Danışma Hattı Koordinatörü

zeynep@spod.org.tr

Penn State University Psikoloji Bölümü mezunudur. 2012’den bu yana farklı STK’larda hak ve eğitim temelli çalışmalarda bulundu. 2016’ya kadar Türkiye Binicilik Federasyonu bünyesinde engelli çocukların fiziksel gelişimiyle beraber psikososyal gelişimini destekleyen çalışmalarda eğitmen olarak yer aldı. 2016’da yapılan eğitimle SPoD Pazar Sohbetleri moderatör ekibine, 2017’de yapılan eğitimle de SPoD Danışma Hattı ekibine gönüllü olarak katıldı. 2017’de SPoD Aktivizm Programı’na katıldı ve derneğin LGBTİ+ ruh sağlığı ve psikososyal destek çalışmalarında yer almaya başladı. Haziran 2018’den bu yana Danışma Hattı koordinatörlüğünü gönüllü olarak yürütmektedir. Kasım 2018’den bu yana Türkiye Aile Sağlığı ve Planlanması Vakfı’nda Cinsel Sağlık Eğitimi Program Koordinatörü olarak çalışmakta, cinsel sağlık ile toplumsal cinsiyet eşitliği alanında eğitimcilik ve kolaylaştırıcılık yapmaktadır.