EkipAlp Kemaloğlu

Pazar Sohbetleri Koordinatörü

alp@spod.org.tr   

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Alp Haziran 2018'deki Pazar Sohbetleri Moderatör Eğitimi ile moderatör ekibine gönüllü olarak katıldı. Halihazırda moderatör olmasının yanında Ekim 2018'den beri Pazar Sohbetleri koordinatörlüğünü de gönüllü olarak yürütmekte. Genel olarak LGBTQ+ psikolojisi, özel olarak komünite merkezli programlar ve müdahaleler ilgi alanları arasında.

 

Cengiz Yıldırım

Danışma Hattı Eş Koordinatörü

cengiz@spod.org.tr

Lise eğitimini Ankara Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Almanca Programı’nda tamamladıktan sonra Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği kazandı. Jeoloji Mühendisliği programını tamamlamadan İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve lisans eğitimine devam ediyor. Okumuş İnsan Halkın Yanındadır projesiyle birlik üç yıl çocuk çalışmaları yaptı. 2014 yılından itibaren üniversitede parasız, bilimsel, nitelikli ve anadilde eğitim çalışmaları devam ediyor. Aksak Terazi ve Bilim Kazanı dergilerinde çalıştı ve üniversitelerde gönüllü çalışmaya LGBTİ+ Kolektifi ile devam etti. 2017 yılında Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nde (SPoD) Danışma Hattı gönüllüsü olarak çalışmaya başladı, Mart 2018 yılından beri yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaları devam etmektedir.

 

Eda Yurt

Finans Sorumlusu

eda.yurt@spod.org.tr

Eda Yurt, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Oy ve Ötesi (OveO), AIESEC gibi STÖ’lerde dinamik kariyeri süresince gönüllü hareketlerine bireysel katkıda bulundu. SMMM belgesine, Bağımsız Denetçi ve Sermaye Piyasası lisanslarına sahiptir. Finans alanında yüksek lisans ve ekonomi alanında lisans diploması vardır. SPoD Finans Sorumlusu olarak; mesleki birikimi ile farklı katkılar sağlayacağına inanıyor.

 

Evra Çetin

Akademi Alan Koordinatörü

evra@spod.org.tr

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans, İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Yüksek Lisans ve Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Doktora programlarından mezun oldu. Akademik çalışmalarına Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku kürsüsünde devam etmektedir. Farklı dönemlerde gönüllü olarak farklı sivil toplum örgütlerinde çalıştı. Ekim 2017 - Mart 2018 tarihleri arasında derneğin Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı. Şu anda SPoD Denetim Kurulu üyesi ve gönüllü Akademi Alan Koordinatörüdür.

 

Görkem Aypar

Psikolojik Danışman, Süpervizör

gorkem.aypar@spod.org.tr

Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikoloji bölümü ve yan dal olarak Sinema bölümünü, Okan Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı bitirdi. Üniversite eğitimi sırasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikoloji ve Kopenhag Üniversitesi’nde sinirbilim alanında staj yaptı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Bakırköy Kadın Danışma Evi’nde bir yıl süreyle gönüllü çalıştı. Tez sürecinde İstanbul’da yaşayan transların dışlanma, ayrımcılık ve ötekileştirme deneyimleri ve baş etme süreçleri üzerine çalıştı ve bu çalışması üzerine makale yayınladı. Daha önce Lambdaistanbul gönüllüsüydü ve SPoD’un düzenlediği çalıştaya katılarak danışmanlık ağında görev almaya başladı. Bu süreçte danışmanlık vermeye devam etti. Lacancı Psikanaliz eğitimlerine katıldı ve Lacancı Forum Türkiye Psikanaliz Derneği kurucuları arasında yer aldı. Suret Psiko-kültürel Analiz dergisinde dil editörlüğü yaptı. Psikoloji alanındaki çalışmalarında psikanalitik yaklaşımı benimsemekte, SPoD’da psikolojik danışman ve danışma hattı süpervizörü olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Melih Ateş

Ofis Koordinatörü

melih@spod.org.tr

Anadolu Üniversitesi; Sosyal Hizmetler ve İstanbul Üniversitesi; Medya ve İletişim bölümlerin de eğitimine devam etmekte olup 2014 yılında tanıştığı gönüllülük ile; engelli hakları, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve gençlik alanlarında çeşitli sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yürüttü.

Sivil toplum örgütlerine; örgütün kuruluş süreçleri, kapasitesini arttırma, gönüllü yönetimi ve finansal sürdürülebilirlik konularında gönüllü danışmanlık vermekte. 2015-2018 yılları arasında otizmli bireylerle çalışma yapan bir vakıfta genel sekreterlik görevini yürüttü. Kadın ve çocuk hakları alanında çalışan Sil Baştan Derneğinde Denetim Kurulu Başkanı. SPoD’da Ofis Koordinatörü olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Mustafa Sarıyılmaz

Genel Koordinatör

mustafa@spod.org.tr

2012 Ankara Üniversitesi Sinoloji bölümünden mezun oldu. 2006 yılında tanıştığı gençlik çalışmaları profesyonel yaşantısının da temellerini oluşturmuş olup, uzun süre Gençlik Spor Bakanlığı’nda gönüllü ve profesyonel olarak çalıştı. Bu alandaki çalışmaları gençlerin bilgilenmesi ve yetkinleşmesi üzerine olup, halen gençlik alanında ulusal ve uluslararası işbirliklerini sürdürmektedir. 2009’dan itibaren, Anadolu’nun farklı yerlerinde çalışmalar yürütürken, bulunduğu yerlerdeki LGBTİ+ gençlerin bilinçlenmesine ve var olan dernekler ve yapılarla ilişkilenmeleri üzerine bireysel çalışmalar sürdürmüş ve farkındalık yaratmaya çalışmıştır. Uzun süredir mülteci alanındaki çalışmaların bir parçası olup, SPoD’la fiziki ilişkilenmesi Mart 2017’deki Aktivizm Programıyla oluşmuş olup, o tarihten itibaren gönüllü olarak birçok SPoD çalışmasında bulunmuştur. Kasım 2017-Mart 2018 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Saymanlığı görevini, Mart- Ağustos 2018 arasında da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiş olup, şu an SPoD’da Genel Koordinatör olarak çalışmalarına devam ediyor.

 

Müge Akbasan

İletişim Koordinatörü

muge@spod.org.tr


İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde lisans, yine aynı üniversitenin İnsan Hakları Hukuku bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamladı, yüksek lisans bitirme projesini LGBTİ+’ların örgütlenme hakları üzerine yazdı. Üniversiteden sonra çeşitli alternatif medya ajanslarında hak odaklı habercilik üzerine editörlük ve muhabirlik yaptı. Hala gönüllü olarak haber yapmaya devam etmektedir. Profesyonel olarak dijital bir reklam ajansında Müşteri Yöneticisi olarak çalışmaktadır. Mart 2017’de SPoD’un Aktivizm Programı’na katılarak dernek ile birebir ilişkilenme yaşadı. Ekim 2017 - Mart 2018 tarihlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi. Derneğin gönüllü olarak İletişim Koordinatörlüğünü yürütmektedir. Mart 2018 itibariyle derneğin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.

 

Zeynep Kayacan

Danışma Hattı Eş Koordinatörü

zeynep@spod.org.tr