Akademik Araştırma DanışmanlığıSPoD, imkanları dahilinde LGBTİ+ alanında bilgi ve veri üretiminde bulunan akademisyenlere destek olmaya çalışmaktadır. Destek için SPoD ile iletişime geçmeden önce aşağıdaki metnin okunmasını rica ederiz.

AKADEMİK ARAŞTIRMA TALEPLERİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

SPoD’un çalışma alanlarına yakın konularda araştırma yapmak için birçok arkadaşımız derneğimizle iletişime geçerek, çeşitli konularda yardım istemektedirler. Hem bu süreci en verimli şekilde kısaltmak hem de SPoD ile akademi arasında sağlıklı bir ilişkilenme ortamını sağlamak adına bazı hususlarda SPoD’un fikirlerini ve araştırmacılardan beklentilerini, madde madde belirtmek uygun görülmüştür.

Araştırma için SPoD ile iletişime geçen arkadaşlarımızdan ilk planda bazı taleplerimiz olacak. Bunlar; 
* Araştırmanın türü (tez, ödev, araştırma, proje vb.), konusu, yöntemi ve SPoD’tan bu konuda ne beklendiğini belirten en fazla bir sayfalık bir yazı (İngilizce veya Türkçe),
* Araştırmacının özgeçmişi ve araştırdığı konuyla ilgili çalışmaları (varsa)

İlk değerlendirmenin ardından araştırmacının talepleri ve SPoD’un beklentilerinin uyuşması halinde araştırmacının, dernek ofisimizde ya da Skype yoluyla SPoD Akademi grubu ile görüşme yapmasını güçlü bir şekilde tavsiye etmekteyiz.

SPoD kuruluş felsefesi itibariyle cinsiyetçilik, homofobi ve transfobi gibi her türlü ayrımcılıkla mücadeleyi kendine amaç edinmektedir. Bu yüzden, söz konusu araştırmanın bu tür söylemler içermemesi ve bu tür söylemlerin üretiminde kullanılmaması için araştırmacılardan bir taahhütname imzalamasını beklemekteyiz.

SPoD’a araştırma için yapılan birçok başvuruda genel talep LGBTİ+ bireylere erişim konusunda olmaktadır. Bu taleplerin doğası itibariyle kişisel sosyalleşme pratikleriyle gerçekleşeceği ortadadır. Bu bağlamda SPoD, sadece “ortam” görevi görebilir ve araştırma sürecinde aktif bir şekilde inisiyatif almaz. Araştırmacıların, SPoD’un herkese açık düzenlediği etkinliklere ve toplantılara katılarak, sosyalleşme yoluyla bireylerle ilişkilenmesini en sağlıklı yol olarak görmekteyiz.

Araştırmanın bir kopyasının SPoD kütüphanesine koymak üzere getirilmesini özellikle talep etmekteyiz.

Her türlü iletişim için akademi@spod.org.tr mail adresini kullanabilirsiniz.