Çalışma HayatıAyrımcılık karşıtı mücadelede LGBTİ+’lar için en büyük cesaret kaynağı, kişilerin kendi ekonomik bağımsızlıkları olmaktadır. İş hayatında cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği kökenli ayrımcılık, LGBTİ+’lari çalışma hayatının dışına itmekte, onları kırılgan, bağımlı ve sömürüye açık hale getirmektedir. Seks işçiliği yapan LGBTİ+’lar ise şiddet ile doğrudan şiddete açık halde korunmasız bırakılmaktadırlar. Güvenli ve adil bir çalışma ortamının oluşturulması, iş güvencesini sağlamanın anında LGBTİ+'ların heteroseksüel çiftlerin yaralandıkları sosyal haklardan da faydalanabilmelerinden geçmektedir.

SPoD, LGBTİ+’ların işe alınma süreçlerinde ve iş hayatlarında yaşadıkları ayrımcılık, mobbing, taciz ve işten atılma gibi durumlara karşı bir farkındalık yaratmak ve kamu otoriteleri tarafından genel tedbir ve denetimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla alanda çalışan uzmanlarla beraber strateji oluşturma toplantıları düzenlemektedir. SPoD, kamu kurumları ve özel sektör için eğitimler organize etmekte, çalışma hayatında ayrımcılığa ilişkin önemli davaları kampanyalaştırarak takip etmektedir. Seks işçiliği üzerine uzmanlaşan dernekler dahil, sendikalar, iş verenler ve iş veren örgütleri ile beraber toplu sözleşmeler ve yasalar çerçevesinde, LGBTİ+'lar için koruma ve destek mekanizmaları oluşturma çalışmaları yürütülmektedir.