Mültecilere Psikososyal DestekSPoD, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi için ilişkilerdeki sorunları çözmeye, onları güçlendirmeye ve özgürleştirmeye katkı sağlama misyonuyla çalışan sosyal hizmet uzmanlarının öneminin farkındadır. Bu amaçla SPoD, üniversitelerde sosyal hizmet alanında eğitim veren bölümlerle yakın ilişki kurmayı hedefler. Eğitim çalışmaları, seminerler ve yayınlar ile sosyal hizmet uzmanlarını destekler.

Buna istinaden, 17-18 Haziran 2017 tarihlerinde SPoD'un SHUDER ile birlikte Sosyal Hizmet Uzmanları için düzenlediği 2 günlük LGBTİ Danışanlarla Çalışma Eğitimi'nde: LGBTİ Temel Kavramlar, Vaka Analizleri, Cinsiyet Geçiş Süreci ve Sosyal Hizmet, Çocuk ve Ergen Cinselliği ve Sosyal Hizmet Alanlarında LGBTİ+ Danışanlar gibi konulara yer verildi. Eğitim 9 şehirden seçilen 35 uzmanın katılımıyla tamamlandı.