SağlıkSağlık kurumlarında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı yüzünden hizmet vermenin reddedilmesi dışında, bilgisizlik ve önyargılar sebebiyle eksik ve/veya yanlış tedavi sorunları sıkça yaşanmaktadır. Özellikle cinsiyet uyum süreçleri için gerekli ameliyatlar için hastanelerde hem yasal prosedürler hem de ilgili uzman eksikliği açısından ciddi sorunlar bulunmaktadır. LGBTİ+’lar pek çok durumda ayrımcılıkla karşılaşmaktan çekindikleri için sağlık kurumlarına başvurmamakta ve zamanında müdahale edilmeyen hastalıklar ölümcül aşamalara gelebilmektedir.

SPoD, öncelikle kamuda, sağlık hizmeti sunan bütün kurumların cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ayrımcılığından arındırılması için sağlık uzmanları, odalar, sendikalar, hastaneler ve üniversiteler ile ortak bilgilendirici çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, ayrımcılığın tespiti ve önlenmesi amaçlı sağlık uzmanlarına yönelik eğitimler geliştirmektedir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi, HIV/AIDS ile ilgili yaftalama ve önyargılar, cinsiyet düzeltme/değiştirme ameliyatlarının sağlıklı düzenlenebilmesi dahil sorunların özneleri ile beraber ortak çözüm önerilerini ilgili kurumlar ile paylaşarak savunuculuk yaparken, ilgili davaları kampanyalaştırmaktadır. Psikiyatri klinikleri başta olmak üzere hastanelerin genelinde transların geçiş süreçlerini kolaylaştırıcı uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda uzmanlara destek olmaktadır.