Siyasi KampanyalarSPoD, siyasi çalışmaları kapsamında savunuculuk kampanyaları yürütmektedir.

YENİ ANAYASA KAMPANYASI

SPoD, LGBTİ+’ların yeni anayasa tartışmalarına katılımı için 2012 yılında dört farklı şehirde, LGBTİ+’ların anayasanın yapım süreci ve içeriğine yönelik taleplerini toplama amaçlı forumlar düzenledi. Forumlar ve online kampanya aracılığıyla toplanan talepler, kamuoyuna ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna sunuldu. SPoD’un Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile yaptığı görüşme, LGBTİ+ Hareketinin meclisin resmi kayıtlarına geçen ilk görüşmesi oldu.

Kampanya süresince SPoD, siyasi parti başkanları ve milletvekilleriyle yaptığı görüşmelerde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ibaresinin anayasanın eşitlik maddesine eklenmesi talebini dile getirerek, LGBTİ+ eşitliğinin Anayasa Uzlaşma Komisyonun en çok tartıştığı konulardan biri haline gelmesini sağladı.

LGBTİ+ SİYASİ TEMSİL VE KATILIM PLATFORMU

2013 yılında SPoD’un çağrısıyla bir araya gelen İstanbul’daki LGBTİ+ örgütleri, LGBTİ+ Siyasi Temsil ve Katılım Platformunu oluşturdular. LGBTİ+ hakları mücadelesini güçlendirmek için siyasetin araçlarını kullanmak ve LGBTİ+’ların yerelde siyasi taleplerini duyurmak amacıyla bir araya gelen platform, örgütlü ve bağımsız LGBTİ+ aktivistlerinin siyasi gündemi tartışabilecekleri bir zemin oluşturdu.

YEREL SEÇİMLER KAMPANYASI

Yerel yönetimlerde LGBTİ+ eşitliğini sağlamak ve LGBTİ+ adayların desteklenmesi amacıyla SPoD, 2014 yerel seçimleri sürecinde bir kampanya yürüttü. Belediyelerin LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesindeki sorumluluklarını hatırlatmak üzere SPoD’un hazırladığı LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü, 4 siyasi partinin 7 farklı ilden, toplam 40 Belediye Başkan adayı tarafından imzalandı. Aynı kampanya kapsamında açık kimlikli LGBTİ+ adayların seçim çalışmalarına da destek veren SPoD, siyasi partilerin LGBTİ+ adaylarını seçilebilir yerden aday göstermesinin önemine de kampanya süresince vurgu yaptı. SPoD tarafından düzenlenen siyaset okulu katılımcılarından 5’i, açık kimlikleriyle belediye meclisi üyesi adayı oldular.

MECLİSTE LGBTİ+ KAMPANYASI

2015 genel seçimleri öncesinde SPoD, LGBTİ’lerin karar alma ve siyaset üretme süreçlerinde etkin biçime yer almaları için “OKULDA, İŞTE, MECLİSTE!” adlı bir seçim kampanyası yürüttü. Seçimler öncesinde milletvekili adaylarından, seçime katılan siyasi partilerden ve parti liderlerinden taleplerini kamuoyuna duyuran SPoD, siyasi partilerin tüm kademelerinde LGBTİ+’ların siyasete katılımının önündeki engellerin kaldırılmasının yanı sıra partilerin, LGBTİ+ hakları alanında atacakları adımlarda LGBTİ+ hareketiyle işbirliği sağlamasının önemini kampanya süresince dile getirdi.

SPoD’un Mecliste LGBTİ+ kampanyası kapsamında seçimlere katılan milletvekili adaylarının imzasına açtığı LGBTİ+ Hakları Sözleşmesi’ni farklı siyasi partilere mensup 61 aday imzaladı. 7 Haziran seçimleri sonucunda bu adaylardan 29’u milletvekili seçildi, 1 Kasım erken seçimleri sonucunda ise LGBTİ+ haklarını meclise taşıma sözü veren 16 milletvekili parlamentoya seçilmiş oldu. #meclistelgbti