Sosyal Hizmet BirimiSosyal hizmet mesleği, insan çeşitliliğini destekleyen ve sosyal baskıyı ve adaletsizliği ortadan kaldıran, insani hizmet yaklaşımlarını geliştirmeye yönelik uygulamalar gerçekleştiren bir meslek olma özelliğini taşımaktadır. Bununla ilgili olarak birçok uygulama ortamı, yaş, cinsiyet, toplumsal cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, etnik köken, kültür, ırk, yetenek ve sosyal sınıf ile ilgili konuları içeren farklı müracaatçı kesimlerine hizmet vermektedir. Sosyal hizmet disiplini, toplumdaki bu çeşitliliği marjinalleştirmeye çalışan baskın normlara ve dünya görüşüne meydan okuyan bir yaklaşımı da desteklemektedir. Sosyal hizmet disiplini ve dolayısıyla uygulaması, güçlendirme yaklaşımı ile birlikte hem LGBTİ+ların kişisel anlamda güçlendirilmesi hem de çevresel kaynakların geliştirilmesini teşvik eden stratejilere odaklanmaktadır.

SPoD, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi için ilişkilerdeki sorunları çözmeye, onları güçlendirmeye ve özgürleştirmeye katkı sağlama misyonuyla çalışan sosyal hizmet mesleğinin ve dolayısıyla sosyal hizmet uzmanlarının öneminin farkındadır. Bu amaçla SPoD, üniversitelerde sosyal hizmet alanında eğitim veren bölümlerle yakın ilişki kurmayı hedefler. Eğitim çalışmaları, seminerler ve yayınlar ile alandaki sosyal hizmet uzmanlarını destekler.