Akademi

SPoD’un LGBTİ’ler ile ilgili çalışmaları sadece savunuculuk odaklı, hak ihlallerini engellemek veya hakları geliştirmek ile sınırlı kalmamaktadır. LGBTİ olma halini daha iyi anlamak, konuyla ilgili güvenilir verilere ulaşmak, istatistiki verileri üretmek, yaygınlaştırmak ve yeni tartışma alanları açmak da SPoD’un çalışma alanları arasında bulunmaktadır. SPoD Akademi, Türkiye’deki akademik bilgi birikimine toplumsal cinsiyet ve kuir teori perspektifiyle katkı sağlamaktadır. Bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada üretilmiş Türkiye’deki LGBTİ Hareketi ve LGBTİ’ler ile ilgili çalışmaları derleyen SPoD Akademi, bunları tek bir çatı altında birleştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, bu alanda çalışan akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçladığı Bahar Seminerleri’ni düzenlemektedir. SPoD Akademi, LGBTİ hareketi ve LGBTİ’ler ile ilgili araştırma yapan akademisyenlere yol göstererek, destek olmaktadır. Konu ile ilgili akademik yayınlara Türkçe ve İngilizce yayınlar yazar ve röportajlar vermektedir. SPoD Akademi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa uğrayan bireylerin durumlarını tespit etmek amacıyla anket, saha araştırması, sözlü tarih araştırma teknikleri ile veri üretmektedir. Elde edilen sonuçları makamlar, kurumlar, dernekler ve kamuoyu ile paylaşan SPoD Akademi, LGBTİ Çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılar da düzenlemektedir. Akademik tartışmaların odak alındığı yayınlar çıkarmayı amaçlayan SPoD Akademi, bağlamda farklı alanlarda faaliyet göstererek çalışmalarını sürdürmektedir.