LGBT Davaları Basın Toplantısı (13.03.2013)
LGBT Davaları Basın Toplantısı (13.03.2013)

Kampanya Davalar

Yaşam hakkı, çalışma ve barınma hakkına dair LGBTİ’lerin sıklıkla ihlal edilen hakları üzerinden yürütülen davalar tercih edilmektedir. Bu davalara müdahil olmak önemsenmemekte, lehte sonuç çıkması için başta avukatlar olmak üzere, sivil toplum ve TBMM ile birlikte bu amaçla çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, seçilen davaların basın çalışması da diğer yandan sürülmekte olup, medyanın homofobik/transfobik dilinin mağdurları bir kez daha mağdur etmemesi ve kamuoyuna doğru ve etkin bilgi akışının sağlanması amaçlanmaktadır. Keza medyanın ürettiği “nefret diliyle” de hukuk yoluyla mücadele edilmektedir. Dolayısıyla, davaların salt hukuki kısımlarıyla ve dava yürütücülüğüyle ilgilenilmemiş, aynı zamanda arka planı da, hak ihlallerine sebebiyet veren olguların da azalması için çalışılmaktadır.