Mültecilere Psikososyal Destek

Suriyeli LGBTİ mülteciler, ülkedeki genel mülteci grupları arasında en savunmasız gruplardan biridir; sadece sosyal ve ekonomik haklara değil aynı zamanda temel haklara erişimi sınırlandırılmaktadır. Halihazırda savaş travmasıyla Türkiye’ye sığınmış mültecilerin yaşadığı tüm sorunların ötesinde, cinsel azınlık olmanın yarattığı özel durum sebebiyle de toplumsal ayrımcılık ve şiddetle daha fazla karşı karşıya kalmakta ve tekrar tekrar travmatize olmaktadırlar.

Bu nedenle, İstanbul’daki Suriyeli LGBTİ mülteci gruplara yönelik SPoD çatısı altında yürütülen sosyal danışmanlık, psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetlerinin yanı sıra güvenli alan ve çevre oluşturmaya dönük faaliyetlerle de bireylerin karşılaştıkları yaşamsal sorunların en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.

Bir süredir, Suriyeli LGBTİ mülteciler tarafından SPoD salonunda organize edilen "Tea&Talk" etkinlikleri ile LGBTİ mültecilere erişim hedeflenmektedir. Bu kişilere sağlanan psikososyal danışmanlık desteğinin kapsamı; bireysel desteğin yanı sıra topluluğun ihtiyaçlarına yönelik planlanan eğitimleri ve Türkiyeli ve Suriyeli LGBTİ bireyler arasında daha iyi ilişkilerin geliştirmesine yönelik etkinlikleri de içermektedir.

Mültecileri güçlendirme faaliyetleri kapsamında hem ruh sağlığı alanı uzmanlarımızın hem de gönüllü çalışma gruplarımızın aktif katılımlarıyla sağlanan çok yönlü destek ile Suriyeli mültecilerin cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim konularında bilinçlendirilmesinin ve bu süreç içerisinde LGBTİ aktivizm hareketine katılım sağlayabilecek görece sağlıklı bir yaşam alanına ve ruh sağlığına erişimin mümkün olduğuna inanmaktayız.