Mültecilere Psikososyal Destek

SPoD’da yürüttüğümüz mültecilere dönük çalışmalar, mülteci LGBTİ'lere yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Bunun en temel sebebi, alanda genel olarak mülteci gruplarına destek veren birçok organizasyon olsa da; LGBTİ mültecilerin spesifik sorunlarına odaklanabilecek donanımdaki bir destek ve dayanışma mekanizmasına büyük oranda ihtiyaç duyulmasıdır.

Özellikle Suriyeli LGBTİ mülteciler, ülkedeki genel mülteci grupları arasında en savunmasız gruplardan birini oluşturmaktadır. Halihazırda savaş travmasıyla Türkiye topraklarına sığınmış bu kişiler, yaşadıkları tüm sorunların ötesinde cinsel azınlık olmanın yarattığı özel durum sebebiyle de toplumsal ayrımcılık ve şiddetle daha fazla karşı karşıya kalmkata ve tekrar tekrar travmatize olmaktadırlar.

İstanbul'daki Suriyeli LGBTİ mültecilerin sadece sosyal ve ekonomik haklara değil; aynı zamanda temel haklara erişimi sınırlandırılmış durumdadır. Birçoğu için ayrımcılığın seviyesi yaşam tehdidi içerecek boyuta ulaşmakta; bu durum güvenli alanlara olan acil ihtiyacı gözler önüne sermektedir.

SPoD mülteciler için öncelikle “güvenli bir alan” olmayı, sonrasında ise bu güvenli alanda psikososyal destek çalışmaları ile mültecileri birçok açıdan güçlendirerek yaşadıkları sorunların en aza indirgenmesine destek olmayı hedeflemektedir. Bu amaca dönük:

Bir süredir SpoD ofisimizde, Suriyeli LGBTİ mülteciler tarafından organize edilen düzenli "Tea&Talk" etkinlikleri yürütülmektedir. Sık yaşanılan sorunlara dair paylaşımların yapıldığı bu toplantılara katılım her geçen gün artmaktadır.

Derneğimizde verilen psikososyal danışmanlık desteğinin kapsamı ise; sosyal danışmanlık ve psikoterapi desteği gibi bireysel hizmetlerin yanı sıra; topluluğun ihtiyaçlarına yönelik planlanan interaktif eğitimleri, Türkiyeli LGBTİ’lerle ilişkileri güçlendirmeye dönük ortam zaman aktivitelerini, psiko-eğitim temelli grup çalışmalarını, çeşitli konularda derneğe davet edilen konuklarla yapılan söyleşileri içermektedir. Tüm bu faaliyetler ücretsiz olup, katılım Türkçe bilmeyi gerektirmemektedir.

Bunların dışında, mültecilerin faydalanabileceği web site ve broşür gibi yazılı materyal üretimi ve etkili bir kurumdışı yönlendirme/vaka takip hizmeti de sağlanmaktadır.

Mültecilere dönük faaliyetlerimiz hem alanda çalışan deneyimli uzmanlarımızın hem de gönüllüler ve aktivizm çalışma gruplarımızın aktif katılımlarıyla sağlanan çok yönlü bir destekle yürütülmektedir. Suriyeli LGBTİ mültecilerin öncelikle tüm bu destek ve dayanışma ile görece sağlıklı bir yaşam alanına ve ruh sağlığına erişerek cinsiyet kimliği ile cinsel yönelim konularında bilinçlendirilmesi yoluyla LGBTİ aktivizm hareketine aktif katılım sağlayabilmesinin mümkün olduğunu düşünmekteyiz.