Pazar Sohbetleri

SPoD, bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun uyumlu bir şekilde yaşayabilmesi ve ilişkilerdeki sorunların çözülmesi, ilişkilerin güçlendirilmesi ve özgürleştirilmesi alanında katkı sağlayan sosyal hizmet uzmanlarının öneminin farkındadır. Bu amaçla SPoD, üniversitelerde sosyal hizmet alanında eğitim veren bölümlerle yakın ilişki kurmayı hedeflemekte olup; eğitim çalışmaları, seminerler ve yayınlar ile sosyal hizmet uzmanlarını desteklemektedir.