Fotoğraf: Serdar Ocaksönmez SPoD LGBTİ
Fotoğraf: Serdar Ocaksönmez SPoD LGBTİ

Avrupa Gençlik Örgütlerinden İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü Açıklaması

IGLYO, Avrupa Gençlik Forumu ve Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu, 15. İstanbul LGBTİ+ Yürüyüşü'nün İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmasına, polis şiddetine ve yaşanan göz altılara ilişkin duydukları kaygı ile yapılması gerekenler üzerine ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamanın Türkçe çevirisi aşağıdadır.

IGLYO, Avrupa Gençlik Forumu ve Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu, tüm bireylerin insan haklarının ve onları uygulama haklarının garanti altına alınmasında hükümetin, polisin ve diğer yetkililerin sorumlu olduğuna inanmaktadır. Yürüyüşleri engellemek ve katılımcılara karşı şiddet kullanmak bir araya gelme, toplanma ve açıklama özgürlüğünün ihlali demektir. “Toplumun bazı kesimlerinden” LGBTİ’lere yönelik nefret söylemi, kamuya açık alanda toplanma organize etme veya katılma hakkımız zapt edilebilecek bir mazeret olarak görülemez. Onur Yürüyüşünü engelleyerek yerel yönetim, zarar görebilecek ve hedeflenmiş gruba karşı ayrımcılık yapmış ve temel insan haklarını görmezden gelmiştir.

IGLYO, Avrupa Gençlik Forumu ve Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu, Türkiye’deki LGBTİ’lerin insan haklarının sürekli ihlalini kınıyor ve yasalar uyarınca Türkiye’deki LGBTİ’lere ve organizasyonlara karşı kısıtlayıcı tedbirlerin açıklama, bir araya gelme ve toplanma özgürlüklerinin Nisan 2017’de Avrupa Gençlik Forumu Genel Kurulu’nca kabul edildiğini ve Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu’nca desteklendiğini;

  • • Türkiye’deki LGBTQİ organizasyonlarını, özellikle gençlik organizasyonlarını, herkes için adalet ve insan hakları çalışmaları için desteklediğini;
  • • LGBTQİ’lerin korunması için hukuki çerçevenin oluşturulması, homofobik ve transfobik nefret suçlarının ve ayrımcılığın önlenmesi için plan geliştirilmesini desteklediğini;
  • • Türkiye’deki genç LGBTQİ’lerin durumunu takip ettiğini, şimdiki ve gelecekteki genç LGBTQİ’lere yönelik insan hakları ihlallerini dile getireceğini;
  • • LGBTQİ’lere yönelik ayrımcılığın insan hakları hukukuna aykırı olduğunu ve bu yüzden insan hakları uygulamasına ve eğitimine bütünsel bir yaklaşım getirilirken, nefret suçlarına karşı gerekli yöntemler ve eğitimler için hukuki yaptırımın aciliyetinin farkında olduğunu;
  • • Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyon ve kurumların, LGBTQİ’ler ile alakalı meseleleri yasama ve yürütmelerine dahil etmeleri ve Türkiye’deki genç LGBTQİ dernekleriyle irtibata geçmeleri için çağrı yapacağını;
  • • Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyon ve kurumları, Türkiye’deki LGBTQİ organizasyonlarını ve hareket temsilcilerini, genç LGBTQİ’leri meselelerinde ajanda ve program oluşturmada diyaloğa dahil etmeleri için teşvik edeceğini;
  • • Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası organizasyon ve kurumları, özellikle genç LGBTQİ’ler ile alakalı, demokratik değerleri geliştirmeye ve uluslararası antlaşmalarda Türkiye’deki gençlerin sivil, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel hakları bağlamında sorumlu bir duruş sergilemeleri için teşvik edeceğini;
  • • Avrupa Konseyi Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Birimi’nin Türkiye’deki durum gözlemleri ve bölgedeki LGBTQİ’lerin korunmasında gerekli yöntemleri gerçekleştirmeleri için teşvik edeceğini;
  • • Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Türkiye hükümetine Türkiye’deki LGBTQİ’lere yönelik insan hakları ihlallerinden duyduğu derin endişelerini dile getirmesi için teşvik edeceğini;

Orijinal İngilizce hali için tıklayın.