2015 Ekim Ayı Faaliyetleri raporu için tıklayın

 • 141 / SPoD LGBTİ, Yabancı Uyruklu Mahpuslar Ağı Toplantısı’na Katıldı

  Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CISST), “Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı” projesi kapsamında, 1 Ekim 2015 tarihinde İstanbul’da “Yabancı Uyruklu Mahpuslar Ağı” kurulmasına yönelik bir toplantı düzenledi. Hukukçuların, sivil toplum kuruluşu üyelerinin ve akademisyenlerin katıldığı toplantıda SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alan Koordinatörü Ezgi Şeref, yabancı uyruklu ve vatansız LGBTİ mahpsularla yaptığı görüşmelerle ilgili bir sunum yaptı. Toplantıda yabancı uyruklu ve vatansız mahpusların sorunları ele alındı, çözüm önerileri tartışıldı ve yapılacak ortak çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

 • 142 / Trans Grup Terapisi Devam Ediyor

  SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan’ın gönüllü işbirliğiyle her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Trans Terapi Toplantılarının otuzuncusu 7 Ekim Çarşamba günü, SPoD ofisinde 3’ü yeni katılım olmak üzere toplam 24 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

  Grup terapisi; trans bireylerin yaşadıkları sorunlar etrafında ortak bir dayanışma duygusu geliştirmeleri, bilgi ve deneyim paylaşımlarında bulunmaları ve geçiş süreçlerini bu vesileyle daha kolay tamamlamaları amacıyla düzenleniyor.

  Her ayın ilk çarşambası SPoD ofisinde 19.00 - 20.30 arasında gönüllü olarak gerçekleştirilen toplantılara, katılımın sınırlı olması sebebiyle katılmak isteyenlerin info@spod. org.tr adresine yâda 0212 292 48 02’ye katılım durumlarını iletmeleri gerekiyor.

 • 143 / SPoD LGBTİ, IV. Bahar Semineri’ni Gerçekleştirdi

  SPoD LGBTİ Akademi Çalışma Grubu, 10 Ekim Cumartesi günü Cezayir Toplantı Salonu'nda, "LGBT'lerin Sosyal ve Ekonomik Sorunlarına Kuramsal ve Karşılaştırmalı Bakışlar" başlıklı 4. Bahar Semineri'ni gerçekleştirdi.

  Seminerde Dennis Van Der Veur, Avrupa Birliği üye ülkelerinde gerçekleştirilen LGBT anketinin sonuçlarını paylaştı; Judit Takács, Avrupa Birliği'nin LGBT gençler ve sosyal dışlanma ile ilgili çalışmalarını aktardı; Paul Willis "yaşlanınca ne olacak?" sorusuna cevap ararken; Alexander Kondakov ise Rusya'da LGBT'lerin güncel durumunu aktardı.

 • 144 / Türkiye’deki LGBTİ Örgütleri Biraraya Geldi

  Türkiye’nin farklı yerlerinden yaklaşık 75 LGBTİ aktivisti, 17 ve 18 Ekim 2015 tarihlerinde Harbiye Arts Hotel’de SPoD LGBTİ öncülüğünde bir araya geldiler.

  Her yıl farklı bir örgüt tarafından yapılması planlanan bu toplantının ilkini SPoD LGBTİ üstlendi ve sekreteryasında ise SPoD LGBTİ çalışanı Deniz Şapka görev aldı.

  Örgütlerden gelen gündemler revize edilerek, 25 madde şeklinde katılımcıların oyuna sunuldu.Toplantıdaki oylama sonucunda ortak oturum tartışma gündemi olarak belirlenen “Yerel örgütlenmelerin sorunları” konusu, Yeşim Başaran ve Elif Avcı’nın moderatörlüğünde tartışmaya sunuldu.Oluşturulan çalışma gruplarının sunumlarının ardından, Türkiye LGBTİ Örgütleri Ağı Buluşma Toplantısı, genel bir değerlendirmeyle sona erdi.

 • 145 / LGBTİ Hakları İçin Eğitim Stratejileri Projesinin Çalışmalarına Başlandı

  SPoD LGBTİ ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışma Merkezi’nin ortak yürüttüğü "LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri" başlıklı projenin ilk toplantısı 22 Ekim'de Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsünde gerçekleşti.

  SPoD LGBTİ ile beraber LİSTAG, Trans Blok, Liseli LGBTİ gibi grupların da katıldığı çalışma toplantısında, çalışmanın geleceği ile ilgili ilk değerlendirmeler yapıldı. 20 eğitmen eğiticisinin kavramlar, akran zorbalığı, ikili cinsiyet sistemi dayatmaları, yanlış yönlendirmeler, eğitim sisteminden dışlanma ve destek sistemleri gibi konulara yoğunlaşacağı çalışma, 1 yıl boyunca sürecek.

 • 146 / SPoD LGBTİ Ruh Sağlığı Gönüllüleri, Kahvaltıda Biraraya Geldi

  SPoD LGBTİ’nin ruh sağlığı hizmetlerini LGBTİ bireyler için daha ulaşılabilir hale getirilmesi için yaptığı çalışmalarda yer alan ruh sağlığı uzmanları, alanda çalışan diğer uzmanlarla, 24 Ekim günü bir araya geldi.

  TODAP ve Lambdaistanbul Ruh Sağlığı Gönüllüleri’nin de katıldığı buluşmada, LGBTİ bireyleri için ruh sağlığı alanında yapılacak çalışmalar, telefon destek hatları, LGBTİ terapistler ağı, gönüllü terapistler için süpervizyon imkanları gibi konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

 • 147 / SPoD LGBTİ, Avukat Eğitimlerinin Beşincisini Düzenledi

  SPoD LGBTİ, 2012 yılından beri düzenlediği avukat eğitimlerinin beşincisini, 24 -25 Ekim tarihlerinde İstanbul Barosu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

  24 avukatın katıldığı eğitimde Psikolog Özge Güdül, Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ulaş Karan, Lambda İstanbul ve SPoD avukatı Fırat Söyle, SPoD Yönetim Kurulu üyesi avukat Rozerin Seda Kip sunum yaptı. Temel LGBTi kavramlardan Uluslararası insan Haklarına, Cinsiyet Geçiş Süreci’nin hukuki boyutundan, nefret suçlarına kadar birçok konunun tartışıldığı eğitimler, atöyle çalışmaları ile sona erdi.

 • 148 / TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi

  Yasama Derneği tarafından yürütülen “TBMM’ye Bireysel Başvuru Yollarının Tanıtılması ve Desteklenmesi Projesi” çerçevesinde, İstanbul’da 23-24 Ekim 2015 tarihlerinde düzenlenen programda, SPoD LGBTİ’yi temsilen Hukuk ve Adalete Erişim Alanından Ali Erdoğan yer aldı.

  Toplantıda, gerek bireyler olarak, gerekse tüzel kişi sıfatıyla yürütme erkine yapılan başvurular ile denetleme yollarına dair bilgi aktarımında bulunuldu. Hali hazırda mevcut ancak çok fazla ilgi görmeyen bireysel başvuru ile denetim yolu teşvik edilmeye çalışılmış ve özellikle hak temelli sivil toplum örgütlerinin alanlarıyla ilgili mücadele yolları tanıtılmıştır. Bireysel başvuru'nun hak savunucuları tarafından kullanımının arttırılması hedefleniyor.

 • 149 / ILGA Avrupa Toplantısı Atina'da Yapıldı

  Avrupa ülkelerindeki LGBTİ örgütlerinin üye olduğu ILGA Avrupa Derneği'nin yıllık toplantısı 28-31 Ekim tarihleri arasında Atina'da gerçekleştirildi.

  SPoD Uluslararasi İlişkiler Koordinatörü Mehmet Akın'ın ve Türkiye'den Kaos GL, Pembe Hayat, Lambdaistanbul, Kırmızı Şemsiye ve LİSTAG örgüt temsilcilerinin katıldığı toplantıda LGBTİ hareketinin kurduğu ittifaklar konuşuldu.

  Konferans öncesi 26-28 Ekim'de ise ILGA Avrupa ve SPoD'un partnerliğinde 2016 yılında yürütülecek projenin toplantısı yapıldı.