2015 LGBTİ Yürüyüşü
2015 LGBTİ Yürüyüşü

Ekip

 • MEHMET AKIN mehmet.akin@GENEL KOORDİNATÖR

  Galatasaray Üniversitesi İletişim fakültesi mezunu, halen Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji yüksek lisans öğrencisidir. Açık Radyo ve Agos gazetesinde yaptığı kısa dönemli gönüllü işlerden sonra, 2014 yılında SPoD’ta uluslararası ilişkiler koordinatörü oldu. Derneğin üye olduğu uluslararası örgütler ILGA Europe, IGLYO ve ERA gibi derneklerle ve ülkelerin yabancı temsilcilikleriyle ilişkileri yürüttü. 2016 Mayıs ayından itibaren derneğin Genel Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

 • HAYAT ÇELİK hayat@OFİS KOORDİNATÖRÜ

  1980 Sivas doğumlu. 2001 Yılında Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulundan, 2008 yılında yine Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Sinema-TV Bölümünden mezun oldu. Öğrencilik yıllarında eşcinsellik ve homofobi konulu “Yalnız Değilsin” adlı kısa metraj bir belgesel hazırladı. Turizm ve Medya sektöründe kısa dönem çalışmalarda bulundu. İş hayatında karşılaştığı bir ayrımcılık sonrasında SPoD’la tanıştı. İki yıl asistanlık görevinin ardından, 2014 yılında SPoD’da Ofis Koordinatörü olarak görev yapmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde sona eren trans grup terapisi toplantılarını, Şubat 2013’ten bu yana her ay SPoD’ta organize etmeye başladı. Cinsiyet geçiş sürecine dair danışmanlık hizmeti vermekte ve çalışmalar yürütmektedir.

 • NEYİR ZEREY neyirzerey@AKADEMİ ALAN KOORDİNATÖRÜ

  Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra, Hollanda Amsterdam Üniversitesi’nde Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve Toplum yüksek lisansını onur derecesi ile tamamladı. Yüksek lisans için yazdığı tezi, ARC-GS tarafından Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik alanında 2011 yılı Hollanda Ulusal Tez ödülüne layık görüldü. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Sosyoloji bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir. 2011 yılından bu yana ulusal ve uluslararası farklı seminer, kongre ve konferanslara konuşmacı olarak katılım göstermektedir. Bunların yanı sıra, profesyonel olarak araştırma sektöründe çalışmakta olup, bakanlıklar, üniversiteler, STK’lar için farklı araştırma projelerinde koordinatörlük yaptı. Eylül 2015’ten beri Co-Opinion’a akademik alanda, Ocak 2016’dan beri ise Research Turkey’e Publications Officer olarak destek vermektedir. 2016 Nisan ayından bu yana SPoD’ta Akademi Alan Koordinatörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Ekim 2016’dan beri, yerel yönetimlerin faaliyetlerini izleme projesi olan SPoD Belediye Eşitlik Endeksi’nin yöneticiliğini yapmaktadır.

 • EREN KARA eren.kara@HUKUK VE ADALETE ERİŞİM ALAN KOORDİNATÖRÜ

  Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı, Bahçeşehir Üniversitesi Gri (Gender Roles&Identities) Kulübü’nün eş başkanlığını yaptı. Üyesi olduğu öğrenci kulübü ile kampüste homofobi, transfobi karşıtı etkinlikler, feminist sempozyumlar, film gösterimleri düzenledi. Bireysel olarak, toplumsal cinsiyet ve hukuk ilişkisi üzerine okumalar yaptı. 2015 yılında mezun olduktan sonra İstanbul Barosu’nda avukatlık stajını tamamladı ve avukatlık ruhsatını aldı. Nisan 2017 itibariyle SPoD bünyesinde Hukuk ve Adalete Erişim Alan Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

 • O. CİHAN HÜROĞLU cihan.huroglu@SOSYAL VE EKONOMİK HAKLAR ALAN KOORDİNATÖRÜ

  İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans, Essex Üniversitesi İnsan Hakları Teori ve Pratiği Yüksek Lisans programlarından mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme bölümünde doktora eğitimini sürdürmektedir. 2001 yılından itibaren Lambdaistanbul LGBTT Derneği’nde çeşitli alanlarda gönüllü olarak çalıştı. 2007 yılından bu yana Friedrich-Ebert- Stiftung Derneği’nde Sendikal Çalışmalar ve Ekonomik ve Sosyal Politikalar alanında proje koordinatörü ve danışman olarak çalışmaktadır. SPoD’un kurucu üyelerindendir ve 2011-2016 yılları arasında yönetim kurulunda yer almıştır. Derneğin şu anda Sosyal ve Ekonomik Haklar Alan Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

 • EMİRHAN DENİZ ÇELEBİ emirhan@ PROJE KOORDİNATÖRÜ

  Lisans eğitimini İngilizce Öğretmeni olarak bitirdikten sonra iki yıl Ankara'da TED Koleji'nde İngilizce Öğretmeni olarak çalıştı. Aralık 2014'te cinsiyetinin yasal olarak tanınması için mesleğinden istifa ettikten sonra Ocak 2015'te Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisana başladı ve trans erkekler üzerine odaklanan akademik çalışmalar yürütmeye başladı. 2015 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İletişim yüksek lisansına kayıt oldu. Kariyer hayatına sivil toplum alanında devam etmek isteyen Emirhan Deniz Çelebi, 2016 yılının Mart ayında SPoD'un yönetim kuruluna seçildi. Yönetim kurulunda bir sene görev yaptıktan sonra Nisan 2017'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin SEÇBİR ekibi ile SPoD'un ortak olarak yürüttüğü öğretmenlerin LGBTİ farkındalığına yönelik bir projede eğitim koordinatörü olarak çalışmaya başladı. Kendisi SPoD'un danışma hattının koordinatörlüğünü de yürütmekte, cinsiyet geçiş sürecine yönelik danışmanlık vermekte ve SPoD'un çalışma gruplarından biri olan TranSPoD'da savunuculuk çalışmaları organize etmektedir.

 • YEŞİM SELÇUK yesim.selcuk@PSİKOSOSYAL DESTEK ALAN KOORDİNATÖRÜ

  İstanbul Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nü ve Okan Üniversitesi’nde “Yetişkin Odaklı Klinik Psikoloji” Yüksek Lisans programını TÜBİTAK’tan karşılıksız burs alarak başarıyla tamamladı.
  Bağımlılık konusuna olan ilgisi sebebiyle Çapa Bağımlılık Tedavisi Eğitim Programını bitirdi. 2007-2013 arası okullarda bağımlılığa dair grup çalışmaları yürüttü; gençler ve ailelerine gönüllü danışmanlık hizmeti verdi. Yaklaşık bir yıl süreyle bir psikiyatri hastanesinin yatılı servisinin sorumlu psikoloğu olarak bireysel görüşmeler, aile grupları, stajyer eğitimleri, kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetleri yürüttü. Yüksek lisans sonrası çeşitli kurumlarda psikoterapist, eğitimci ve süpervizör olarak görev aldı; okullar ve iş yerleri için eğitim çalışmaları tasarladı. Özellikle dezavantajlı bölgelerde sürdürülen projelere danışmanlık desteği verdi.
  Psikoterapide kişiye özgü, yaşamdan beslenen ve bütüncül yaklaşımı benimsemekte, ergen ve yetişkinlerle ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi ve Bağımlılık Terapisi yöntemleriyle çalışmaktadır. Muayenehanedeki çalışmalarının yanı sıra SPoD'da Psikososyal Destek Alan Koordinatörlüğü görevini yürütmektedir.

 • NECİB VARAN necipvaran@RUH SAĞLIĞI PROGRAM KOORDİNATÖRÜ

  20 yıl boyunca İngiltere’de psikoterapist ve psikoseksüel terapist olarak hem devlet hem de vakıf kuruluşlarında görev yaptı. Erkek seks isçileri dahil çeşitli LGBTİ grupları, etnik azınlıklar, mülteciler ve isçi kesiminden gruplar ile cinsel sağlık, cinsiyet kimliği, madde bağımlılığı, travma, depresyon vb. zihinsel sağlık konularında çalışmalar yaptı. Psikoterapinin her kesime açık olmasını savunan Varan, Tayland’da üc yıl boyunca 40 yataklı bir rehabilitasyon merkezinin yöneticiliğini sürdürdükten sonra 2014 yılında İstanbul’a yerleşti. Halen kendi yerinde psikoterapist olarak danışanları ile çalışmanın yanı sıra, SPoD’un psikososyal destek alanı altında Ruh Sağlığı Program Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

 • AYMAN MENEM ayman.menem@PROJE KOORDİNATÖRÜ

  Şam Üniversitesi’nde İdari Hukuk yüksek lisansını tamamladı ve şu anda Beyrut Arap Üniversitesi’nde Anayasa Hukuku dalında “Arap Körfezi’nde Anayasal Adalet” başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır. Birçok araştırması ve yazısı Arapça gazete ve dergilerde yayımlandı. 2000 yılından bu yana kadın ve çocuk hakları alanında aktif çalışmalar yürütmekte ve aynı zamanda Arap dünyasında LGBTİ haklarının gelişmesi için LGBTİ aktivisti olarak mücadele vermektedir. Lübnan’daki LGBTİ örgütü Helm için çalıştıktan sonra 2017 yılında SPoD’un Proje Koordinatörü olarak çalışmaya başladı. LGBTİ mültecilere psikososyal destek programında Proje Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

 • ADEL ALKUZBARİ adel.alkuzbari@ARAPÇA ÇEVİRMEN

  Şam Üniversitesi’nde sosyoloji lisansını bitirdikten sonra Suriye’de insan kaynakları uzmanı olarak çalıştı. Basma Kanserli Çocukları Destekleme Derneği’nde gönüllülük yaptı. İstanbul’a taşındıktan sonra International Catholic Migration Commisssion (ICMC)’de Arapça-İngilizce çevirmen olarak çalışmaya başladı ve sonra SPoD’un yeni başlayan mülteci programına dahil oldu. Şu anda SPoD’un mültecilere yönelik çalışmalarında danışmanlık ve psikoterapi seanslarının ve değişik metinlerin çevirilerini yapmaktadır.

 • MERT KADIOĞLU mert.kadioglu@GÖNÜLLÜ KOORDİNATÖRÜ

  Boğaziçi Üniversitesi’nde 2012 yılında yabancı diller eğitimi lisans programına başladı; halen bu programa devam etmektedir. 2012 – 2013 yılları arasında, üniversite çapında halen faaliyet gösteren BULGBTİ+ Çalışmaları Kulübü’nde çeşitli gönüllü işler yaptı. 2013 yılından 2015 yılına kadar farklı dil okullarında yarı zamanlı İngilizce öğretmenliği yaptı. 2016 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi’nde ve Hasan Ali Yücel Orta Okulu’nda stajyer öğretmen olarak göreve başladı. Aynı yılın başlarında, SPoD’a stajyer olarak çalışmaya başladı ve çeşitli gönüllü işlerde bulundu; Aralık 2016’dan bu yana Gönüllü Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.