2015 LGBTİ Yürüyüşü
2015 LGBTİ Yürüyüşü

Üyesi Olduğumuz Çatı / Ağlar

 • ILGA Europe ilga-europe.org

  Avrupa’daki LGBTİ örgütlerinin üye olduğu, merkezi Belçika’da bulunan, Avrupa kıtasında hukuki, siyasi ve sosyal değişim yaratmak için çalışan bir çatı dernektir. Özellikle Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi gibi uluslararası kurumlarda savunuculuk çalışmaları yürütmektedir.

 • Transgender Europe tgeu.org

  Trans hakları için Avrupa’da çalışmalar yürüten örgütlerin üye olduğu örgüt, Berlin’deki merkezinde çalışmalar yürütmektedir. Üyesi olduğu örgütlerin kapasitelerini geliştirici çalışmalar yaparken, Avrupa düzeyinde uluslararası kurumlarda savunuculuk çalışmaları yürütmektedir.

 • IGLYO iglyo.com

  Genç LGBTİ’ler için çalışmalar yürüten IGLYO, üyesi olan örgütlerin kapasitelerini geliştirecek çalışmalar yapar, gençleri ilgilendiren konularda etkinlikler düzenleyip raporlar yazar ve savunuculuk çalışmaları yürütmektedir.

 • ERA lgbti-era.org

  Batı Balkanlar ve Türkiye’deki LGBTİ örgütlerinin üye olduğu dernek, Belgrad’taki merkezi üzerinden bölgede savunuculuk çalışmaları yapmakradır. Sırbistan, Karadağ, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Kosova ve Türkiye’deki örgütlerle çalışır ve Avrupa Birliği müzakereleri aracılığıyla LGBTİ haklarını gündemleştirmeyi amaçlamaktadır.