Hukuk ve Adalete Erişim Serisi

 1. LGBT Davaları AİHM,Yargıtay ve Danıştay İçtihatları
  LGBT Davaları AİHM,Yargıtay ve Danıştay İçtihatları

  1 Hukuk ve Adalete Erişim Kitaplığının 1. yayınında; "Nefret Suçları", "Ayrımcılık ve Nefret Söylemi", "2013 Yılında Devam Eden Davalar", "2012 Yılında Sonuçlanan Davalar" ve "Olumlu Gelişmeler" konu başlıklarına yer verilmektedir.

 2. 2012 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu
  2012 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu

  2 Türkiyeli LGBT'lerin Adalete Erişim Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan kitaplığın 2. yayını, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bağlantılı davalar ve LGBT'lerin hukuki mücadeleleri için önemli bir kaynak oluşturmaktadır.

 3. LGBT Hak İhlalleri Emsal Dava Analizleri
  LGBT Hak İhlalleri Emsal Dava Analizleri

  3 Hukuk ve Adalete Erişim Kitaplığının 3. yayınında; Ahmet Öztürk, Ahmet Yıldız, Baki Koşar, Roşin Çiçek, Avcılar-Meis Sitesi, Halil İbrahim Dinçdağ, F.E, S.Ç Dava dosyalarına yer verilmektedir.

 4. 2015 LGBTİ'lerin Hukuk ve Adalete Erişimi
  2015 LGBTİ'lerin Hukuk ve Adalete Erişimi

  4 2015 yılında SPoD’un yürüttüğü proje kapsamında çıkan bu yayında, AİHM, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi içtihatları incelenmekte, hak ihlalleri raporu sunulmakta ve SPoD’un takip ettiği Ahmet Yıldız, Meis Sitesi, H.Ç Sağlık, B.E.T Diploma ve Onur Yürüyüşü davalarının incelemeleri yer almaktadır.