Akademi Çalışmaları

SPoD’un LGBTİ’ler ile ilgili çalışmaları sadece savunuculuk odaklı, hak ihlallerini engellemek veya hakları geliştirmek ile sınırlı kalmamaktadır. LGBTİ olma halini daha iyi anlamak, konuyla ilgili güvenilir verilere ulaşmak, istatistiki verileri üretmek, yaygınlaştırmak ve yeni tartışma alanları açmak da SPoD’un çalışma alanları arasında bulunmaktadır. SPoD Akademi, Türkiye’deki akademik bilgi birikimine toplumsal cinsiyet ve kuir teori perspektifiyle katkı sağlamaktadır. Bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada üretilmiş Türkiye’deki LGBTİ Hareketi ve LGBTİ’ler ile ilgili çalışmaları derleyen SPoD Akademi, bunları tek bir çatı altında birleştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca, bu alanda çalışan akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçladığı Bahar Seminerleri’ni düzenlemektedir. SPoD Akademi, LGBTİ hareketi ve LGBTİ’ler ile ilgili araştırma yapan akademisyenlere yol göstererek, destek olmaktadır. Konu ile ilgili akademik yayınlara Türkçe ve İngilizce yayınlar yazar ve röportajlar vermektedir. SPoD Akademi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa uğrayan bireylerin durumlarını tespit etmek amacıyla anket, saha araştırması, sözlü tarih araştırma teknikleri ile veri üretmektedir. Elde edilen sonuçları makamlar, kurumlar, dernekler ve kamuoyu ile paylaşan SPoD Akademi, LGBTİ Çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılar da düzenlemektedir. Akademik tartışmaların odak alındığı yayınlar çıkarmayı amaçlayan SPoD Akademi, bağlamda farklı alanlarda faaliyet göstererek çalışmalarını sürdürmektedir.

SPoD’un Araştırmaları

SPoD Akademi, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığa uğrayan bireylerin durumlarını tespit etmek amacıyla anket, saha araştırması, sözlü tarih araştırma teknikleri ile veri üretmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen 2 büyük saha araştırması mevcuttur.

SPoD’un 2014 yılında gerçekleştirdiği “Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması”na 2 bin 875 kişi katılmıştır. Araştırma kapsamında 10 şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Trabzon, Adana, Antalya, Mersin, Edirne) 200’ü aşkın kişinin katıldığı toplam 14 odak grup görüşmesi düzenlenmiştir. Araştırma sonuçlarına bu linke tıklayarak erişebilirsiniz.

2016 yılında gerçekleştirilen çalışma ise “Trans Kadınların “Alternatif” İş Deneyimleri” üzerine odaklanmıştır. Ekim 2015-Eylül 2016 tarihlerinde yürütülen saha araştırması kapsamında 13’ü İstanbul, 2’si Mersin olmak üzere farklı iş ve sektörlerde çalışan 15 trans kadınla derinlemesine mülakatalar gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına bu linke tıklayarak erişebilirsiniz.

Akademik Veri Tabanı

Akademi alanında bir veri tabanı oluşturmak için çalışmalar gerçekleştiren SPoD, Türkiye’de ve dünyada üretilmiş Türkiye’deki LGBTİ Hareketi ve LGBTİ’ler ile ilgili çalışmaları derleyerek, bunları tek bir çatı altında birleştirmeyi hedeflemektedir.

 1. İngilizce Makaleler
 2. İngilizce Kitap ve Tezler
 3. İngilizce Kitaplarda Yayınlanan Makaleler
 4. Türkçe Makaleler
 5. Türkçe Kitap ve Tezler
 6. Türkçe Kitaplarda Yayınlanan Makaleler

Akademik Araştırma Danışmanlığı

SPoD, imkanları dahilinde LGBTİ alanında bilgi ve veri üretiminde bulunan akademisyenlere destek olmaya çalışmaktadır. Destek için SPoD ile iletişime geçmeden önce aşağıdaki metnin okunmasını rica ederiz.

AKADEMİK ARAŞTIRMA TALEPLERİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

SPoD’un çalışma alanlarına yakın konularda araştırma yapmak için birçok arkadaşımız derneğimizle iletişime geçerek, çeşitli konularda yardım istemektedirler. Hem bu süreci en verimli şekilde kısaltmak hem de SPoD ile akademi arasında sağlıklı bir ilişkilenme ortamını sağlamak adına bazı hususlarda SPoD’un fikirlerini ve araştırmacılardan beklentilerini, madde madde belirtmek uygun görülmüştür.

 1. Araştırma için SPoD ile iletişime geçen arkadaşlarımızdan ilk planda bazı taleplerimiz olacak. Bunlar;
  * Araştırmanın türü (tez, ödev, araştırma, proje vb.), konusu, yöntemi ve SPoD’tan bu konuda ne beklendiğini belirten en fazla bir sayfalık bir yazı (İngilizce veya Türkçe),
  *Araştırmacının özgeçmişi ve araştırdığı konuyla ilgili çalışmaları (varsa)
 2. İlk değerlendirmenin ardından araştırmacının talepleri ve SPoD’un beklentilerinin uyuşması halinde araştırmacının, dernek ofisimizde ya da Skype yoluyla SPoD Akademi grubu ile görüşme yapmasını güçlü bir şekilde tavsiye etmekteyiz.
 3. SPoD kuruluş felsefesi itibariyle cinsiyetçilik, homofobi ve transfobi gibi her türlü ayrımcılıkla mücadeleyi kendine amaç edinmektedir. Bu yüzden, söz konusu araştırmanın bu tür söylemler içermemesi ve bu tür söylemlerin üretiminde kullanılmaması için araştırmacılardan bir taahhütname imzalamasını beklemekteyiz.
 4. SPoD’a araştırma için yapılan birçok başvuruda genel talep LGBT bireylere erişim konusunda olmaktadır. Bu taleplerin doğası itibariyle kişisel sosyalleşme pratikleriyle gerçekleşeceği ortadadır. Bu bağlamda SPoD, sadece “ortam” görevi görebilir ve araştırma sürecinde aktif bir şekilde inisiyatif almaz. Araştırmacıların, SPoD’un herkese açık düzenlediği etkinliklere ve toplantılara katılarak, sosyalleşme yoluyla bireylerle ilişkilenmesini en sağlıklı yol olarak görmekteyiz.
 5. Araştırmanın bir kopyasının SPoD kütüphanesine koymak üzere getirilmesini özellikle talep etmekteyiz.

Her türlü iletişim için [email protected] mail adresini kullanabilirsiniz.