Biz Kimiz?

HAKKIMIZDA
SPOD | Şugariyet Ödülleri Sahiplerini Buldu

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

SPoD, 2011 yılında kurulmuş hak temelli çalışma yürüten bir örgüttür. Toplumun her alanında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli şiddet, dışlanma ve ayrımcılık durumları ile ilgili veri oluşturmayı ve bütün ayrımcılık biçimlerinin kalkmasına çalışmayı amaçlayarak LGBTİ+'ların yaşadığı sorunlara kalıcı ve kapsamlı çözümler üretmektir. 

Bu hedefle; kilit meslek gruplarının bilgilendirilmesi ve önyargının azaltılması; sosyal hizmet eğitimleri, hukuki ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra özel şirket, sivil toplum kuruluşları ve belediyelere eğitimler veriyor, seminerler, paneller, seçim kampanyaları düzenliyor. Bünyesinde bulundurduğu üye, çalışan ve gönüllüleri ile birlikte çalışma yürütmektedir