Hukuk ve Adalete Erişim

LGBTİ+’ların adalete erişebilmesini desteklemek amacıyla ücretsiz hukuki danışmanlık sunuyor ve hak ihlallerini kampanyalaştırarak davalama çalışmaları sürdürüyoruz. Cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelimi nedeniyle hak ihlallerine maruz bırakılan veya hak ihlaline maruz kalmasa bile adalete erişmekte zorluklar yaşayan LGBTİ+’ların ve HIV’le yaşayan LGBTİ+’ların ücretsiz hukuki danışmanlıktan yararlanabilmesini sağlıyoruz. Üniversitelerde hukuk alanında eğitim veren bölümlerle ilişki kuruyor; etkinlikler, seminerler düzenliyor ve yayınlar hazırlayarak alandaki hukukçuları destekliyoruz.

Hukuk Ekibi

Hukuk Ekibimiz, Avukatlara Yönelik Kapasite Geliştirme Programı’na katılmış avukatlardan oluşmaktadır. Derneğin taraf / müdahil olduğu kampanya ve stratejik davalar üzerine gönüllü çalışan ekibimizle LGBTİ+ alanına dair hukuki içerik üretimine katkı sunuyoruz. Bu doğrultuda uluslararası mahkemelerin kararlarının takibi ve çeviriler, yayınlar ve etkinlikler yapıyoruz.

Avukat Ağı

Avukat Ağımız, Avukatlara Yönelik Kapasite Geliştirme Programı’na katılan hukukçulardan oluşmaktadır. Bu ağ sayesinde başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinden uzman hukukçularla dayanışma ve bilgi alışverişi içerisinde bulunuyor, derneğimize ulaşan LGBTİ+’ların bu alanda oryantasyon almış hukukçularla dava süreçlerini yürütmelerine destek oluyoruz. Avukat Ağımız ile aynı zamanda LGBTİ+ avukatlar için de güvenli bir alan sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, kapasite geliştirme programı kapsamında Avukat Ağımızda halihazırda bulunan hukukçulara yönelik belirli konulara ilişkin ileri seviye atölye çalışmaları düzenliyoruz.

Avukatlara Yönelik Kapasite Geliştirme Programı

Hukukçular, 2012 yılından beri düzenlediğimiz “LGBTİ+ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar” başlıklı Avukatlara Yönelik Kapasite Geliştirme Programı ile Hukuk Ekibi ve Avukat Ağımıza katılıyor. Bu program ile LGBTİ+ hak mücadelesi alanındaki hukukçuların sayılarını ve kapasitelerini arttırmayı hedefliyoruz.

Bu programda “LGBTİ+ Temel Kavramlar”, “LGBTİ+’lara Yönelik Avukat-Müvekkil İlişkileri”, “Medeni Kanun Kapsamında Cinsiyet Uyum Süreci Davaları”, “İnterseks Atama Operasyonları”, “Miras Hukuku Düzenlemeleri”, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin LGBTİ+ Hakları İçtihadı”, “Ayrımcılık Yasağı”, “HIV’le Yaşayan LGBTİ’+Lar”, “Mülteci Hukuku ve LGBTİ+’lar”, “İstihdamda Ayrımcılık”, “Seks İşçiliği Mevzuatı ve Uygulaması”, “İfade Özgürlüğü ve LGBTİ+ Etkinlik Yasakları”, “LGBTİ+’lar Bakımından Ceza Hukuku” gibi başlıklar ilgili alanlarda çalışan avukatlar, uzmanlar ve hak sanuvucuları tarafından aktarılmaktadır.

Kampanya Davalar

Yaşam hakkı, barınma hakkı ve çalışma hakkı başta olmak üzere LGBTİ+’ların sıklıkla ihlal edilen temel hakları üzerinden yürütülen davaları takip ediyoruz. Bu davalara müdahil olarak, hakkı ihlal edilen LGBTİ+’ların lehinde sonuçlar alınması için başta avukatlar olmak üzere, sivil toplum ile çalışmalar yapıyoruz.

Söz konusu davaların basın aracılığıyla duyurulmasına yönelik yaptığımız çalışmalarla ana akım medyanın kullandığı LGBTİ+fobik ve ayrımcı diline karşı kamuoyuna doğru ve etkin bilgi akışının sağlanmasını amaçlıyoruz.

Ana akım medyanın ürettiği ve yaygınlaştırdığı nefret diliyle hukuk yoluyla mücadele ediyoruz. Bu nedenle davaların sadece salt hukuki kısımlarıyla ya da dava yürütücülüğü ile değil, aynı zamanda arka planıyla da ilgileniyor ve hak ihlallerine sebebiyet veren olguların da azalması için çalışmalar yapıyoruz.

 • Ahmet Öztürk Dosyası – Yaşam Hakkı İhlali
 • Ahmet Yıldız Dosyası – Yaşam Hakkı İhlali
 • Baki Koşar Dosyası – Yaşam Hakkı İhlali
 • Roşin Çiçek Dosyası – Yaşam Hakkı İhlali
 • Avcılar – Metis Sitesi Dosyası – Barınma Hakkı İhlali
 • Halil İbrahim Dinçdağ Dosyası – İstihdamda Ayrımcılık
 • F.E. Dosyası – Cinsel Yönelim Sebebiyle Memuriyetten Çıkarma
 • S.Ç. Dosyası – İstihdamda Ayrımcılık
 • 2019 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü Yasaklanmasına Karşı İptal Davası – Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
 • 2019 3.Queer Olympix Yasaklanması İptal Davası – Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
 • Esra Ateş Dosyası – Yaşam Hakkı İhlali
 • 2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü Ceza Davaları – İfade Özgürlüğü
 • 2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Maçka Parkı Pikniğinin Yasaklanması Davası – Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
 • 2022 İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Etkinlik Yasaklarına Karşı İptal Davaları – Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı
 • Nefes Balkan Dosyası – Yaşam Hakkı İhlali

Hukuki desteğe nasıl başvurabilirim?

Destek ve danışmanlık hizmetimizden yararlanmak LGBTİ+ Danışma Hattımızı (0850 888 5428) arayabilir veya [email protected] e-posta adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.