Biz Kimiz?

2011 yılında gökkuşağının altında adil, eşit, özgür bir dünya hayaliyle yola çıkarak LGBTİ+’lara hukuki, sosyal ve psikolojik danışmanlık sunuyoruz. Kampanya ve dava takibi yapmakla birlikte kurumlar ve belediyeler ile ruh sağlığı uzmanları ve hukukçular için eğitimler veriyoruz. Akademik araştırmalar yaparak seminerler ve paneller düzenliyor; siyaset ve aktivizm okulları ile seçim kampanyaları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Aynı zamanda destek grupları oluşturarak savunuculuk toplantıları organize ediyoruz. Tüm bu çalışmaları, bünyemizde barındırdığımız profesyonel çalışanlar, gönüllüler ve uzman ağları ile birlikte yürütüyoruz.

Misyonumuz

Türkiye’de yaşayan lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks ve artıların (LGBTİ+) cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi nedeniyle kendilerini baskı altında hissetmeyecekleri bir yaşam için gerekli sosyal politikaların üretilmesine katkı sunmak.

Vizyonumuz

Yürüttüğümüz savunuculuk çalışmalarıyla birlikte, LGBTİ+ topluluklarına yönelik hizmet modelleri geliştirerek kamu kurumlarına örnek oluşturmak, her türlü ayrımcılık durumlarını ortadan kaldırmak ve uzun vadede LGBTİ+’lara özel hizmetleri, kamu ve özel sektör işbirlikleri ile sunmak.

Temel Değerlerimiz

  1. Adalet, eşitlik, özgürlükten yana
  2. Bir araya getiren, örgütleyen
  3. Dayanışmayı esas alan, birlikte güçlenen
  4. Hak temelli, hizmet ve savunuculuk odaklı
  5. İş birliklerine açık, katılımcı
  6. Kapsayıcı, çeşitliliği temsil eden
  7. Şeffaf ve hesap verebilir