Yayınlar

Seçim 2023 Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu
LBQ Buluşmaları Raporu
Siyasi Parti ve Kurumlara Bilgi Notları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin A.D. ve diğerleri v. Gürcistan kararı
Ruh Sağlığı Alanında LGBTİ+ Odaklı Yaklaşımlar: KAYGI
Sığınak Modelleme Rehberi: LGBTİ+’lara Yönelik Şiddetsiz ve Güvenli Bir Sığınak Nasıl Olmalı?
LGBTİ+’ların Hukuk Gündemine (İçeriden) Bir Bakış: 2021-2022
2015’ten Günümüze Yasaklarla İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü
Avrupa ve Orta Asya’da Bireylerden Bağış Toplayan LGBTİ Örgütleri
Ankara ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu: Mevcut Durum ve LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık
Bağış ve Yardım Toplama El Kitabı
LGBTİ+ Danışma Hattı 2021 Verileri
İntihar Önleme: Birlikte Neler Yapabiliriz?
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İçtihadı Hakkında Rehber - LGBTİ'lerin Hakları
Eşit Yurttaşlık Mücadelesinde LGBTİ+’ların Anayasal Talepleri
“ALO, BEN DENİZ”: LGBTİ+ Danışma Hattı Deneyimleri
LGBTİ+’lara Yönelik Kapsayıcı ve Olumlayıcı Sosyal Hizmet Uygulaması
LGBTİ+ Danışma Hattı 2020 Verileri
Cinsiyet Uyum Sürecinin Hukuki Boyutu - SSS Kılavuzu - 2021
LGBTİ+ Hak Savunucuları Ve Sivil Toplum Örgütleri İçin Yerel Yönetimlerle Çalışma Rehberi
Pandemi Sürecinde LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Araştırma Raporu
LGBTİ+'ların Hukuk Gündemine (İçeriden) Bir Bakış
LGBTİ+ Hakları Alanında Çalışan Avukatlar İçin Kontrol Listesi
Türkiye'de LGBTİ+ Hakları İçin Stratejik Davalama
Pandemi Raporu
LGBTİ+ Açılma Süreçleri
9. Bahar Semineri - Ana Akıma Çentik
SPoD Hukuk Yazıları 2019
Belediye Eşitlik Endeksi
Cinsiyet Geçiş Kılavuzu
LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri Sahadan Anlatılar ve Gözlemler
2015 LGBTİ'lerin Hukuk Ve Adalete Erişimi
Türkiye'de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması
Yerel Siyasette LGBTİ Hakları
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara Dur De
2012 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu
LGBT Hak İhlalleri Emsal Dava Analizleri
LGBT Davaları AİHM, Yargıtay ve Danıştay İçtihatları
LGBT Yurttaşların Yeni Anayasaya Yönelik Talepleri