Yayınlar

2015’ten Günümüze Yasaklarla İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü
From 2015 to Today Prohibitions on Istanbul LGBTI+ Pride Marches
Avrupa ve Orta Asya’da Bireylerden Bağış Toplayan LGBTİ Örgütleri
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İçtihadı Hakkında Rehber - LGBTİ'lerin Hakları
Bağış ve Yardım Toplama El Kitabı
LGBTİ+ Danışma Hattı 2021 Verileri
An (Insider’s) Look at the Legal Agenda of LGBTI+ People: 2019-2020
2021 Faaliyet Raporu
İntihar Önleme: Birlikte Neler Yapabiliriz?
Eşit Yurttaşlık Mücadelesinde LGBTİ+’ların Anayasal Talepleri
Constitutional Demands of the LGBTI+ People in the Struggle for Equal Citizenship
“ALO, BEN DENİZ”: LGBTİ+ Danışma Hattı Deneyimleri
LGBTİ+’lara Yönelik Kapsayıcı ve Olumlayıcı Sosyal Hizmet Uygulaması
LGBTİ+ Danışma Hattı 2020 Verileri
Cinsiyet Uyum Sürecinin Hukuki Boyutu - SSS Kılavuzu - 2021
LGBTİ+ Hak Savunucuları Ve Sivil Toplum Örgütleri İçin Yerel Yönetimlerle Çalışma Rehberi
Pandemi Sürecinde LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Araştırma Raporu
Research Report On LGBTI+ Persons’ Access to Social Services During The Pandemic
LGBTİ+'ların Hukuk Gündemine (İçeriden) Bir Bakış
Onurhan Solmaz and Black Pink Triangle Izmir Association of Sexual Orientation and Gender Identity Studies and Solidarity against Discrimination v. Turkey (Application No. 42711/13)
LGBTİ+ Hakları Alanında Çalışan Avukatlar İçin Kontrol Listesi
Türkiye'de LGBTİ+ Hakları İçin Stratejik Davalama
2020 Faaliyet Raporu
Pandemi Raporu
LGBTİ+ Açılma Süreçleri
Written Contribution on the position of LGBTI persons to the 3rd Cycle of UPR of Turkey
9. Bahar Semineri - Ana Akıma Çentik
SPoD Hukuk Yazıları 2019
Belediye Eşitlik Endeksi
Cinsiyet Geçiş Kılavuzu
LGBTİ Hakları için Eğitim Stratejileri Sahadan Anlatılar ve Gözlemler
2015 LGBTİ'lerin Hukuk Ve Adalete Erişimi
Türkiye'de LGBTİ Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması
Yerel Siyasette LGBTİ Hakları
Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara Dur De
2012 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İhlalleri İzleme Raporu
LGBT Hak İhlalleri Emsal Dava Analizleri
LGBT Davaları AİHM, Yargıtay ve Danıştay İçtihatları
LGBT Yurttaşların Yeni Anayasaya Yönelik Talepleri

Sesli Kitaplar

“ALO, BEN DENİZ”: LGBTİ+ Danışma Hattı Deneyimleri
Cinsiyet Uyum Sürecinin Hukuki Boyutu - SSS Kılavuzu - 2021
SPoDcast