Ruh Sağlığı

LGBTİ+’ların ayrımcılığa uğramadan ruh sağlığı hizmetlerine erişebilmesini, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ile ilgili ve diğer psikolojik sorunları çerçevesinde doğru desteği almasını sağlamak için çalışıyoruz. Bununla birlikte LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılık, dışlanma ve zorbalık gibi toplumsal sorunların psikolojik etkileri üzerine çalışmalar yürütüyoruz. Üniversitelerde ruh sağlığı alanında eğitim veren bölümlerle ilişki kuruyor, etkinlikler, seminerler düzenliyor ve yayınlar hazırlayarak alandaki ruh sağlığı uzmanlarını destekliyoruz.

Psiko+ Ekibi

Psiko+ Ekibimiz, Ruh Sağlığı Çalıştayı’na katılan psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatristlerden oluşmaktadır. Danışmanlık Ağı ile birlikte, diğer dernek gönüllüleri ve çalışanlarına yönelik krize müdahale, görüşme teknikleri ile öz bakım atölyeleri gibi başlıkları kapsayan çeşitli atölye ve süpervizyonlar yürütüyoruz. Gönüllü ekibimizle ruh sağlığı çalışmalarına yönelik stratejiler geliştirme ve psikolojik destek yönlendirmeleri ile ruh sağlığı alanına dair etkinlikler, atölyeler ve yayınlar yapıyoruz.

Danışmanlık Ağı

Danışmanlık Ağımız, Ruh Sağlığı Çalıştayı’na katılan, düzenli akran süpervizyonu ile süpervizyon çalışmalarına devam eden ve yönlendirilen LGBTİ+’lara psikolojik destek sağlayan yarı gönüllü danışmanlardan oluşmaktadır. Ön görüşmeler sonrasında cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim konusunda eğitim almış danışmanlardan oluşan Danışmanlık Ağımız ile günümüz şartlarına göre daha düşük ücretli psikoterapi desteği (bireysel terapi, çift terapisi ve aile terapisi) sağlıyoruz. Bunun yanı sıra değerlendirme sonucu psikiyatristlere de yönlendirme yapmaktayız. Psiko+ Ekibi ile beraber diğer dernek gönüllüleri ve çalışanlarına yönelik çeşitli atölye ve süpervizyon çalışmaları da yapıyoruz.

Ruh Sağlığı Çalıştayı

Psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatristler, 2013 yılından beri düzenlediğimiz “Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelimle İlgili Başvuruların Ele Alınması” başlıklı Ruh Sağlığı Çalıştayı ile Psiko+ Ekibi ve Danışmanlık Ağımıza katılıyor. Bu çalıştay ile LGBTİ+ hak mücadelesi ile ilgilenen ruh sağlığı uzmanlarının sayılarını ve kapasitelerini artırmayı hedefliyoruz.

Bu çalıştaylarda, “Temel Kavramlar”, “Mitler”, “LGB İlişki Dinamikleri”, “Utanç Teorisi”, “İçselleştirilmiş Fobiler”, “Cinsel Yönelimle İlgili Görüşme ve Yaklaşımlar”, “LGB Cinsel Sağlığı”, “Cinsel Yönelim Gelişme Süreci ve Açılma Süreçleri”, “Chemsex”, “Travmayla Çalışma”, “HIV ile Yaşamak”, “Seks İşçiliği ve Nefret Suçları”, “Türkiye LGBTİ+ Hareketi Tarihi”, “Cinsiyet Kimliği Gelişimi”, “Cinsiyet Uyum Sürecinde Uygun Terapötik Yaklaşım”, “Cinsiyet Uyum Süreci Hormon ve Cerrahi Tedavi”, “Vaka Örnekleri” ve “Deneyim Aktarımı” gibi başlıklar, ilgili alanlarda çalışan uzmanlar ve hak savunucuları tarafından anlatılmaktadır.

ücretsiz – kısa süreli psikolojik danışmanlık

Psikolojik desteğe nasıl başvurabilirim?

Destek ve danışmanlık hizmetimizden yararlanmak için Psikolojik Destek Ön Kayıt Formu’nu doldurmanız gerekmektedir. Formun doldurulmasının ardından, en geç 5 iş günü içinde size e-posta yoluyla dönüş sağlanacaktır. Daha fazla bilgi için LGBTİ+ Danışma Hattımızı (0850 888 5428) arayabilir veya psikolojikd[email protected] e-posta adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Psikolojik Destek Ön Kayıt Formu