Siyasal Katılım

LGBTİ+’ların yerel ve merkezi karar alma mekanizmalarına erişimleri konusunda kapasitelerini artırma, güncel siyaset üzerine konuşabilecekleri güvenli alanlar oluşturma, siyaset kurumundan ve karar alıcı konumundaki kişi ve kurumlara yönelik beklentileri görünür kılma, LGBTİ+ haklarını aktif siyasetin gündemine taşıma, LGBTİ+ haklarının siyaset kanalıyla ana akımlaştırılmasını sağlama amacıyla toplantılar, odak grup çalışmaları, çalıştaylar, atölyeler, eğitimler düzenliyoruz. Aynı zamanda ulusal kampanyalar gerçekleştiriyor, izleme ve raporlama çalışmaları yapıyoruz.

Siyasal Katılım Ekibi

Derneğin diğer alan ve birimleriyle koordineli olarak; dernek çatısı altında yapılan faaliyet ve yayınları meclis gündemine girmesini ve soru önergesi verilmesini sağlıyoruz. Başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere merkezi yönetim ve sonrasında da yerel yönetimlerde LGBTİ+ gündemleri yaratabilmek için milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve belediye başkanları ile görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Karar alma süreçlerini şeffaf ve katılımcı kılmak üzere kurulan Kent Konseyleri gibi yapıların aktif katılımcısı olarak yer alıyoruz.

LGBTİ+’ların anayasal taleplerinin ulusal düzeyde gündeme gelmesi ve bu taleplerle ilgili olarak yasal düzenlemelerin gerçekleşmesi için çalışmalar ve siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Derneğin kuruluşundan beri gerçekleşen bütün yerel ve genel seçimlerde açık kimlikli LGBTİ+ adayları destekleyerek hem belediye başkanı hem de milletvekili adaylarına LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü ve LGBTİ+ Hakları Sözleşmesi imzalatarak ulusal çapta kampanyalar düzenliyoruz.

Anayasa Yapım Süreci

2012 yılında yeni anayasa sürecinde başlattığımız kampanya kapsamında CHP, BDP ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile görüşerek LGBTİ+’ların anayasal taleplerini ilettik. Ayrımcılık yasa tasarısı, yerel yönetimlerde çalışanların eğitimi ve nefret suçları yasa tasarısı gibi konularda komisyona görüş bildirdik. Bu kampanyaya Avrupa Parlamentosu’ndan da destek geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye Delegasyonu Başkanı Hélène Flautre, LGBTİ+ Hakları İntergrup Eşbaşkanları ve İntergrup üyeleri tarafından imzalanan bir çağrı mektubu, dönemin TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi milletvekillerine gönderildi. İlgili madde Anayasa görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayan maddeler arasında kaldı ve komisyondan geçmedi.

Yeni anayasa yapım süreci ve içeriğine dair LGBTİ+’ların ilgisini genişletmek, talep ve önerilerini TBMM ve kamuoyu ile paylaşmak üzere çeşitli etkinlikler (panel ve forumlar) ve KONDA Araştırma desteği ile LGBTİ+’lara yönelik bir anket düzenledik. 16 Aralık 2011 tarihinde hazırladığımız 14 maddelik bir metni TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu ve kamuoyu ile paylaştık; 16 Ocak 2011 tarihinde ise 3 nolu alt komisyon ile görüşerek LGBTİ+’ların taleplerini yüz yüze ilettik. TACSO Türkiye ve LGBTİ+ örgütlerinin oluşturduğu Ayrımcılığa Karşı Gökkuşağı Koalisyonu tarafından desteklenen faaliyetler devam etti; İstanbul’da iki panel ve iki forum, Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da birer forum yapılarak örgütlü ve bağımsız LGBTİ+’ların görüşleri toplandı. Panellerde Anayasa çalışması yapan çeşitli inisiyatiflerin temsilcileri (Yeni Anayasa Platformu, Anayasa Kadın Platformu, Ekolojik Anayasa Platformu), siyasi partilerin temsilcileri (Cumhuriyet Halk Partisi, Yeşiller Partisi) ve gazetecilerle buluşmalar gerçekleşti.

Siyaset Buluşmaları

2013 yılından beri belli aralıklarla düzenlediğimiz Siyaset Buluşmaları kapsamında birçok başlıkta; LGBTİ+’ların siyasete katılım mekanizmaları konusunda bilgilendirilmesi, siyasi alanda güçlendirilmesi, aktif politikaya katılımları konusunda cesaretlendirilmesi, siyasal iletişim, siyaset kuramı, ulusal ve uluslararası mekanizmalar, Türkiye’de siyasi sistem ve işleyişi, siyasi temsil deneyimleri, demokrasi ve özgürlükler, kuir demokrasi, karar alma mekanizmalarına katılım yöntemleri, yasama süreçlerinde LGBTİ+ hakları, LGBTİ+ hareketi tarihi ve siyasal katılım, siyasi partiler ve hak temelli politikalar, toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme, LGBTİ+ odaklı sosyal politikalar, yerel siyasette LGBTİ+ hakları, seçim kampanyası örgütleme ve seçim izleme çalışmaları gibi başlıklarda sunum ve atölyelerin yanı sıra ileriye dönük siyasi temsil ve katılım çalışmalarının planlaması da yapıyoruz.

LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü

LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü, LGBTİ+’ların yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri; başta sağlık, barınma, sosyal yardımlar, çalışma ve ulaşım hakkı olmak üzere temel haklardan eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeleri gereğini hatırlatan protokol, belediyelerin stratejik ve bütçe planlarını oluştururken LGBTİ+ kapsayıcı politikalar geliştirmelerini ve LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ile iyileştirilmesi için somut adımlar atmalarını talep ediyor.

2014 yerel seçimleri sürecinde başlattığımız kampanya ile birlikte “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü” metnini imzaya açtık. Protokol 4 siyasi parti ve 7 farklı ilden olmak üzere toplam 40 Belediye Başkan adayı tarafından imzalandı. Aynı kampanya kapsamında açık kimlikli LGBTİ+ adayların seçim çalışmalarına da destek verildi. Siyasi partilerin LGBTİ+ adaylarını seçilebilir yerden aday göstermesinin önemine de kampanya süresince vurgu yapıldı. O yıl düzenlediğimiz Siyaset Buluşması katılımcılarından 5’i, açık kimlikleriyle belediye meclisi üyesi adayı oldular. Bu adaylar arasından derneğimizin de kurucularından olan hak savunucusu Sedef Çakmak, Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi olarak Türkiye’de açık kimliğiyle seçilen ilk LGBTİ+ siyasetçi olmuştur.

Aynı kampanya 2019 yerel seçimleri öncesi Genç LGBTİ+ ve Mersin Muamma LGBTİ+ Dernekleriyle ile birlikte yürütüldü. Toplamda 26 belediye başkan adayı protokolü imzaladı. Bu adaylardan 5’i seçimi kazanarak göreve başladılar. 2019’dan beri 2 seçilmiş belediye başkanı daha protokolü imzaladı ve bu rakam toplamda 7’ye ulaştı.

LGBTİ+ Hakları Sözleşmesi

LGBTİ+ Hakları Sözleşmesi, Parlamentoda yer alacak olan milletvekili adaylarının, siyasi partileri ve parti liderlerinin, LGBTİ+ hakları alanında siyasetin belirlenmesinde birlikte çalışmaya, LGBTİ+’ların temel kamusal hizmetlere erişebilmeleri; anayasal haklarından eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaların oluşturulmasına, LGBTİ+ hak ve özgürlüklerinin garanti altına alınacağına dair bir siyasi tutum sergilemeye, yasama döneminde LGBTİ+ haklarının korunması, iyileştirilmesi ve meclis gündemine taşınmasına ilişkin çalışacağını beyan eden maddelerden oluşur.

Mecliste LGBTİ+

2015 yılında genel seçimler öncesinde “Okulda, işte, mecliste; LGBT+lar her yerde” başlıklı bir kampanya başlattık. LGBTİ+’ların karar alma ve siyaset üretme süreçlerinde etkin biçimde yer almaları için başlatılan kampanya kapsamında ilk olarak 12 şehirden LGBTİ+ hak savunucularının katılımıyla “Siyaset Buluşması” yapıldı. Buluşmaya aday adaylığını açıklayan LGBTİ+’lar da katıldı. O kampanya ile birlikte seçimlere katılan milletvekili adaylarının imzasına açtığımız LGBTİ Hakları Sözleşmesi’ni farklı siyasi partilere mensup 61 aday imzaladı. 7 Haziran seçimleri sonucunda bu adaylardan 29’u milletvekili seçildi, 1 Kasım erken seçimleri sonucunda ise LGBTİ+ haklarını meclise taşıma sözü veren 16 milletvekili parlamentoya seçilmiş oldu.

Kampanya içeriklerinde milletvekili adaylarından, seçime katılan siyasi partilerden ve parti liderlerinden LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi için politikaların seçim kampanyalarında yer alması, hak temelli sosyal politikaların hayata geçirilmesi ve bu konuda LGBTİ+ hareketi ile işbirliği içerisinde olması; “eğitim, sağlık, barınma, istihdam, yaşlılık, emeklilik, gelir desteği ve diğer tüm sosyal politika alanlarının LGBTİ+’ların eşit biçimde faydalanacakları şekilde düzenleneceğini seçim programlarında kamuoyuyla paylaşılmalı”, “LGBTİ+’ların siyasete katılımı önündeki tüm engeller kaldırılmalı” gibi talepler yer aldı.

Türkiye Buna Hazır

LGBTİ+’ları kapsayan bir anayasa süreci için taleplerimizi konuşmak ve önümüzdeki seçimlerde LGBTİ+’ların siyasal katılım süreçlerini güçlendirecek çalışmalar yapmak amacıyla hazırladığımız “Türkiye Buna Hazır” kampanyası boyunca sosyal medyada 2.213.299 kişiye ulaştık.

Kampanya kapsamında hazırladığımız ve Ankara’da siyasi parti ziyaretlerinde yaptığımız görüşmelerin ayrıntılarına değindiğimiz “Bizler ve Benzeri” belgeselimizi Türkçe, Kürtçe ve İngilizce altyazıları ile yayınladık. Türkiye’nin farklı şehirlerden yaklaşık 30 LGBTİ+ hak savunucusu ve eğitimci ile gerçekleşen 4. Siyaset Buluşması’nda LGBTİ+’ların ve çeşitli alanlarda çalışmalar yapan eğitimcilerin siyaset, karar alma süreçleri ve katılım, parlamenter sistem ve anayasal taleplerine ilişkin görüşlerine yer verdiğimiz “Bizler ve Benzeri: Siyaset Okulu Röportajları” video serisini yayınladık.

Sorularınız, önerileriniz ve daha fazla bilgi için si[email protected] e-posta adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.