Siyasal Katılım

Siyasal Katılım alanı, LGBTİ + ‘ların yerel ve genel siyasete katılımını teşvik etmek, siyaset ve karar alma mekanizmaları mekanizmaları yeteneklerini artırmak için çalışma, siyasi gündemi takip etmek ve onu derleme eylem almasını sağlamak, gündeme süt LGBTİ +’ ların yerel ve genel siyasete katılımını teşvik etmek, siyaset ve karar alma mekanizmaları alanlar oluşturmak, LGBTİ + haklarını aktif siyasetin gündemine ilet, siyasi partilerin cinsiyet ve cinsel yönelim odaklı politika ve programlar gerçekleştirmesine yönelik girişimlerde bulunmak faaliyetlerini sürdürür.
Alan, toplumsal eşitliğin yerelden inşasını önemser, bu kapsamda dış yerel yönetimler ve kent konseyleri olmak üzere yerel aktörler ile iletişim içinde olmak, yerele süt ile birlikte söz üretme pratiklerinin üzerine üzerine çalışmak da öncelikli faaliyet alanları kimlikler. LGBTİ + ‘ların siyaset kurumuna ve karar alıcı kişi ve kurumlara yönelik beklentilerini ortaya koymak araştırmalar yapar, raporlar hazırlar, bu çıktılar üzerinden savunuculuk yapar. Yerel yönetimlerin ve siyasi partilerin cinsiyet değeri ve cinsel yönelim eşitliğine dair politika, hizmet ve etkinliklerini izleyerek raporlaştırır.
Siyasal Katılım Alanı ile ilgili sorularınız, önerileriniz ve destek için  siyasal@spod.org.tr  mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.