Skip to main content

6. Siyaset Buluşması’nda bir aradaydık!

By 24 Temmuz 2023Duyurular

Siyasal katılım alanında sürdüğümüz çalışmalara Türkiye’nin önemli bir eşiği geride bıraktığı seçim döneminin ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz.

Bu dönem gerçekleştireceğimiz ” LGBTİ+’ların Siyasal Katılımı için Demokratik İttifak” projesi ile LGBTİ+’ların siyaset yoluyla baskı altında tutulmasına, şiddete maruz kalmasına ve kriminalize edilmesine karşı çıkılması, insan hakları bağlamında geniş bir toplumsal uzlaşmanın sağlanması, demokrasi ve özgürlük kültürünün yeniden geliştirilmesi ve siyasi partileri bu yönde etkileyecek çoğulcu ve dayanışmacı bir asgari ittifaklar hareketinin yaratılması için çalışacağız.

Bu amacı stratejik bir plan etrafında örebilmek, diğer LGBTİ+ öz örgütlerle ortaklaşabilmek için 15-16 Temmuz tarihlerinde 6. Siyaset Buluşması’nı gerçekleştirdik. İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz ve farklı şehirlerden otuza yakın LGBTİ+ aktivistinin katıldığı bu siyaset buluşmasında bulundukları kentlerdeki seçim sonrası dönemde siyasal katılım alanına yönelik imkan ve olanaklarla birlikte kısıtlarıda değerlendirilerek bir program oluşturmak üzere tartışmalar yürütttük.

“Her şeyi sürekli eleştiriye tabii tutmalıyız yoksa dışarıdaki düzen içeri sızar “

 
Buluşmanın ilk günü Genel Koordinatörümüz Oğulcan Yediveren ve Siyasal Katılım Koordinatörümüz Zarife Akbulut’un açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışın ardından Mehmet Sinan Birdal ile “İttifaktan, Nefret Siyasetine 2023 Seçimleri Değerlendirilmesi” başlıklı paneli gerçekleştirdik. Faiz politikasından, aile politikasına kadar sürdürülebilir yoksulluk üzerine kurulu bir yaklaşım olduğunu belirten Birdal, hedeflenen sürdürülebilir yoksulluğun LGBTİ+’lara etkisini anlattı. LGBTİ+ ve kadın düşmanı propagandaya dönüşen aile konferanslarının ardından muhalefetin bu propagandadan çekinerek LGBTİ+ hakları konusunda geri durduğunu belirterek “aile” üzerinden yapılan LGBTİ+fobinin muhalefete yansımasını değerlendirdi.

Günün ikinci oturumuda Mert Arslanalp ile “Sağ Popülizm Gölgesinde Siyaset Yapmak Mümkün Mü?” paneliyle devam ettik. Arslanalp, popülist ideolojileri halk egemenliğini iki kutba bölen ve buradan siyasal çoğunluk üreten olarak tanımladıktan sonra sağ popülistlerin bunu kültürel değerler üzerinden yaptığına değindi. Belirli bir özcü tanımla halkı tanımlayan, halkın belirli değerleri olduğunu söyleyen, bunun dışında kalanları da toplumun dışına iten bu ideolojinin yanında otoriterleşen yapı ve hukukun araçsallaştırılmasıyla siyasal alanın daralarak eşitsiz bir saha oluştuğunu belirtti.

Panelin ardından Özgür Sevgi Göral, Türkiye’de rejimin sertleşmesinin bir sonucu olarak ve kültürün etkisiyle çok eleştirel bakılmayan insan hakları meselesinin toplumsal mücadeleye kattıkları ve yarattığı engellerden bahsettiği “Belirsizlik Rejiminde Yeni Bir İnsan Hakları İnşası” başlıklı sunumu yaptı. Her şeyi sürekli eleştiriye tabii tutmalıyız yoksa dışarıdaki düzen içeri sızar diyerek Türkiye’de insan hakları örgütlerinin yapısının geçmişten günümüze kısa özetini yapan Göral, 2015 sonrasında daralan sivil alanda LGBTİ+ hak mücadelesinin konumunu “Böyle bir şiddet dalgasında sokağı bırakmayan, belirli dili kullanmayı bırakmayan, devrimci bir tutum LGBTİ+ harekete devrimci duruş katıyor.” diyerek tanımladı. Günün son oturumunda Siyasal Katılım Ekibi Gönüllümüz Anıl Kocaoğulları, “Yeni İttifaklar, Yeni Stratejiler” başlıklı atölyesini gerçekleştirdi. Atölyede olası ittifakları ve bu ittifaklar özelinde geliştirilebilecek strajileri konuştuk.

Buluşmanın ikinci gününe Begüm Özden Fırat’ın “Bir Varoluş Biçimi Olarak Örgütlenmek” oturumuyla başladık. Gezi öncesi ve sonrası örgütlenme arayışlarından bahseden Fırat, Gezi’nin her formu sorgulattığını, gezideki tartışmaların örgütsel form arayışlarının da bir parçası olduğunu belirtti. Çeşitli örgütlenme formları ve bu formlar üzerinden örgütlenme tereddütleri, seçimleri, arayışları ve çuvallamaları örnekledikten sonra hayatı örgütlemeye çalışan formların peşinde olmamız gerektiğini belirtti. Günün diğer oturumunda Genel Koordinatörümüz Oğulcan Yediveren’in kolaylaştırıcılığında nasıl örgütlendiğimiz, örgütlenme biçimlerimiz ve yeni dönem örgütlenme stratejimizin ne olması gerektiği üzerine konuştuk. İki gün süren buluşmayı tüm katılımcılarla birlikte yaptığımız değerlendirme ile tamamladık.

Yaygın ve örgütlü bir sivil toplum hareketinin LGBTİ+’ların eşitlik mücadelesi etrafında örülmesini amaçladık.

 
Siyaset Buluşmasında yaptığımız tartışmalarda, seçim öncesi ve süresince iktidar bloğunun yarattığı politik iklim ve kutuplaştırma siyaseti bireylerin gündelik yaşamlarını, örgütlenme deneyimlerini ve toplumsal yaşam içerisinde birbirleriyle olan ilişkilerini etkiler nitelikte olduğunu tespit etmiş olduk. Ancak bunun yanında, gündelik hayatı doğrudan etkileyen bu siyaset tarzı kolektif bir tepkinin doğmasına ve demokratik alanın daraltılmasına karşı daha fazla güncel politikanın konusu haline geldiğini de tespit ettik.

Siyasal katılım alanında LGBTİ+’lar adına bir süredir yürüttüğümüz çalışmalar bu kolektif tepkinin tektipleştirici ve kısıtlayıcı müdahaleler karşısında, farklı kimliklerin ve farklı hak hareketlerinin bir arada bulunması için uygun bir zemin olduğunu gösterdi.

Bu yıl düzenlediğimiz 6. Siyaset Buluşması’nı da bu zeminin güçlendirilmesi üzerine yürütülecek tartışmalara alan açarak gerçekleştirdik. Buluşmada yaptığımız tartışmalarla; LGBTİ+’ların yaşamlarını artık siyasetten ayrı düşünemediğimiz bu seçim döneminin ardından yaşanacak her türlü durum içerisinde bu zeminin kurumsallaşmasını, siyasiler tarafından dillendirilen demokrasi ve eşitlik vaadinin gerçekleşebilmesini mümkün kılacak, siyasetin daha da toplumsallaşmasını ve katılımcı biçimler almasını sağlayacak yaygın ve örgütlü bir sivil toplum hareketinin LGBTİ+’ların eşitlik mücadelesi etrafında örülmesini amaçladık.

Bu buluşma sonrasında yürüteceğimiz çalışmanın odağında demokratik kurumların, yöntemlerin ve örgütlenmelerin daha fazla yaygınlık kazanmasını, LGBTİ+’ları içerir sahici bir niteliğe bürünmesini sağlamak öncelikli hedefimiz olacak. Bu kapsamda LGBTİ+ örgütlenmeleri ile toplumsal muhalefet odaklarının bir araya getirmeyi hedeflediğimiz Ankara, Bursa, Diyarbakır, İzmir, İstanbul ve Mersin illerinde toplantılar düzenleyeceğiz.