Skip to main content

8. Avukat Eğitimi İçin Başvurular Açıldı!

By 22 Mayıs 2020Haziran 8th, 2021Haberler

Daha önce Nisan ayı içinde duyurusuna çıktığımız ancak Corona pandemisi sebebiyle ertelemek zorunda kaldığımız “LGBTİ+ Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar” eğitimimizi, son dönemde kamuoyuna da yansıyan ve artan LGBTİ+ hak ihlallerindeki artışı da göz önüne alarak daha fazla ertelemeksizin online olarak yapmaya karar verdik. LGBTİ+ alanında uzman hukukçuların sayısının artmasına katkı sağlayacağına inandığımız eğitimimizde  “LGBTİ+ Temel Kavramlar”, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Ayrımcılık Yasağı”, “Trans Uyum Süreci ve İnterseks Olma Hali”, “Kabahatler Kanunu/ Bekçiler/ TCK Kıskacında Seks İşçiliği”, “İstihdamda Ayrımcılık”, “Sağlık Hakkına Erişim ve LGBTİ+lar”, ” Medeni Hukuk Özelinde LGBTİ+lar (Miras Hukuku, Evlat Edinme vb. Başlıklar)”  “Yasaklar/İfade-Örgütlenme Özgürlüğü ve LGBTİ+lar”,”Uluslararası Koruma Hukuku ve LGBTİ+ Hakları”, “Askerlik Muafiyeti” ve daha birçok başlık, alanda yıllardır çalışan uzman avukat ve akademisyenlerce anlatılacaktır.

Eğitim sonunda ise aktarılanların örnek vaka çözümleri ve atölye çalışmalarıyla uygulamaya dökülmesi de amaçlanmaktadır.

Önemle belirtmemiz gerekir ki eğitimimiz online bir platformda, 28-29-30-31 Mayıs tarihleri 12.30-17.30 saatleri arasında 4 yarım gün sürecek şekilde gerçekleştirilecektir. Eğitimimizde, 4 yarım gün boyunca tüm atölyelere  katılmayanlara sertifika verilemeyecektir. Eğitimimize hukuk fakültesini bitirmiş sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecektir. Program, kabul alan başvurucularla paylaşılacaktır.

Eğitime katılmak isteyenlerin 15 Mayıs 2020 saat 18.00’e kadar buradaki başvuru formunu tıklayarak doldurması gerekmektedir. Başvuru sonuçları en geç 20 Mayıs 2020 tarihinde e-posta ve/veya telefon yoluyla iletilecektir

Her türlü soru ve bilgi için hukuk@spod.org.tr e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı