Skip to main content

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İçtihadı Hakkında Rehber – LGBTİ Hakları” Yayında!

By 7 Mart 2022Mart 26th, 2022Duyurular

Yaşayan bir belge olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, 80’li yılların sonundan günümüze kadar ve hala devam ederek LGBTİ+’ların hak ihlallerine dair çok sayıda kararla gelişen ve dönüşen bir içtihat ortaya koymuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, hazırlamış olduğu bu İçtihat Rehberi ile LGBTİ+’lara dair çokça kararı Sözleşmenin farklı hükümleri altında yorumlayarak taraf devletlere ve hukukçulara yol göstermeyi hedeflemektedir. SPoD Hukuk ve Adalete Erişim Alanı olarak aslen İngilizce yayınlanan bu Rehberi gönüllülerimizle birlikte Türkçeye çevirdiğimizi büyük bir sevinçle duyurmak istiyoruz.

Rehber kapsamında LGBTİ+’lara ilişkin AİHM kararları ‘Kötü muamele kapsamındaki yükümlülükler, özel hayat ve aile hayatı hususları, ifade ve örgütlenme özgürlüğü ve ayrımcılık’ olarak toplam 5 başlıkta ele alınarak çok sayıda karar ilgili Sözleşme maddeleri gereğince açıklanmaktadır. Bu Rehber sayesinde başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne taraf olan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargı yetkisini kabul etmiş olan Türkiye’deki hukuk uygulayıcıları ile alanda çalışan hukukçular olmak üzere herkesin LGBTİ+’ların temel hak ve özgürlüklerine dair atacağı her türlü adımda dikkate alması gerektiği bir kaynak artık Türkçe’ye kazandırılmıştır.

SPoD olarak LGBTİ+’lara sağladığımız hukuki destek kapsamında başta danışmanlık hizmetleri olmak üzere, hukukçulara eğitimler vererek, uluslararası insan hakları kurumlarına müdahil görüşler sunarak ve LGBTİ+ hak alanına dair metinleri Türkçe’ye kazandırarak devam ediyoruz. LGBTİ+’ların her gün hak ihlallerine maruz kaldığının farkında ve bilincinde olarak, bütün bu çabamızın gökkuşağının altında adil, eşit, özgür bir dünyada yaşamak olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz.

Rehberi okumak için tıklayın.

Rehbere aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin web sitesi üzerinden erişebilirsiniz. Tıklayın.