Skip to main content

Barolar Haklarımızın En Kuvvetli Güvenceleri Arasındadır!

By 16 Kasım 2020Haziran 8th, 2021Haberler

Hükümet tarafından barolara ve avukatların örgütlenme özgürlüğüne yönelik bazı yasal düzenlemelerin yapılması halinde çalışmaların yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Avukatlar ve çok sayıda baro yönetimi, yapılması düşünülen yazılara ve bu yapım başlama ve çalışma biçimine itirazlarını dile getirmiş ve bu konuda uluslararası hukuk veasa ile korunan haklarını kullanarak bir eylemlilik süreci başlatmıştır.

Biz aşağıdaki imzası olan sivil toplum kuruluşları, hukuk devletinin en önemli temellerinden olan yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı prensiplerinin, mesleklerini sürdürmede gerekse de uygun örgütlenme modellerini belirlemede avukatların da bağımsız, özerk ve yürütmeden veya başkaca bir güç odağı gelebilecek her türlü sivil toplum kuruluşları, hukuk devletinin en önemli temellerinden olan yargı bağımsızlığı ve kuvvetler ayrılığı prensiplerinin devamında olan sivil toplum kuruluşları gerektirdiğinin altını çiziyoruz.

Savunma hakkı, adil yargılanma hakkının en önemli unsurlarındandır. Avukatlar ve barolar, hem savunma hakkının kullanılabilmesinde hem de temel hak ve özgürlüklerine müdahale edilenlerin hak aramalarında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle avukatlar gerek şahsen gerekse de mensubu olanlar barolar kanalıyla hukuk devleti prensiplerinin ve hak ve özgürlüklerin korunmasının en önemli aktörlerindendir. Adaletin tesisinde üstlendikleri bu önemli ve kıymetli görev, avukatların, gerek Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde gerekse de Anayasa’da kullanılmak üzere ihtilaflı özgül güvencelerden faydalanmasını.

BM Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler ile BM Avukat ve Yargıçların Bağımsızlığı Özel Raportörü ve Uluslararası Barolar Birliği gibi uluslararası mekanizmaların geliştirdiği yerlerde barolar sadece avukatların mesleki faaliyetlerini düzenlemek ile sorumlu değildir. Barolar ayrıca avukatların bağımsızlığının sağlanmasında ve her türlü müdahaleden uzak bir şekilde faaliyetlerini sürdürmelerinde, adalete etkili bir şekilde erişim sağlanmasında, kişi hak ve özgürlüklerininmasında ve hukuk devleti prensiplerinin güvenceye önemli bir role sahiptir.

Anayasa’nın 2. maddesi Türkiye Cumhuriyeti bir “hukuk devleti” dir, 9. ve 138. maddelerine göre “yargı bağımsızdır” ve 36. maddesine göre herkes savunma ve adil yargılanma hakkına sahiptir.

Avukatlık Kanunu’nun 1. maddesi bağımsızdır, 97. ve 123. savunma bağımsızlığının görece savunmanın bağımsızlığının konusu hakkında barolar görevlidir ve 76. maddesinde hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak ve korumak baroların ve avukatların sorumlulukları person.

Avukatların bağımsızlığını korumaya dönük bu önemli standartların yanında uluslararası hukuk, insan haklarını korumak ve güçlendirmek için çalışan avukatları ve örgütlenme modelini, hak savunucusu sıfatları ile güvence altına kullanma. BM İnsan Hakları Savunucuları Bildirgesi, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Avrupa Konseyi’ne Üye Ülkelerde İnsan Hakları Savunucularının Korunması Kararı  ve  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı İnsan Hakları Savunucularının Korunmasına İlişkin Kılavuz İlkeler gibi belgeler ile somut olarak dile getirilen güvenceler arasında, hak savunucularının, savunuculuk faaliyetlerini sürdürmeleri için elverişli bir ortamın tesis edilmesi, hak savunucularının faaliyetlerini kısıtlamaya yönelen keyfi incelemelerinden kaçınılması ve hakucularının faaliyetlerinin etkili bir sırayla gibi sıralanmaktadır.