Skip to main content

Danışma Hattı Çevrimiçi Gönüllü Eğitimi Başvuruları Açıldı!

By 16 Kasım 2020Haziran 8th, 2021Haberler

24 Nisan 2017 tarihi itibariyle cinsiyet değer ve cinsel yönelim odaklı soru ve sorunlar için doğru, güncel ve güvenilir verelim hizmet veren SPoD LGBTİ + Danışma Hattı, yeni dernekleri için yedinci dönem eğitimini artması hazırlanıyor!

Danışma Hattı nedir?

Danışma Hattı, SPoD’dan kapsamlı bir eğitim almış bir ekibi ve bir ekip sorumlusu tarafından yürütür. LGBTİ + danışanlara cinsiyet değeri ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet, cinsel sağlık ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, cinsiyet süreci, askerliğe uygun olmayan raporu alma süreci ve sosyal hizmet kurumları gibi geri dönüş verir; açılma süreci, akran zorbalığı, aile ilişkileri ve zorlukları gibi duygusal duygusal destek sağlar. Hattı’na telefon ve e-posta yoluyla başvuran danışanlar ihtiyaç ve talepleri hukuk danışmanlığı, psik destek ve sosyal hizmet hizmeti SPoD’un ilgili çalışma alanlarındaki ve uzmanlara yönlendirilir.

Gönüllülük süreci nasıl işleyecek?

Son başvuru tarihi:  22 Kasım 2020, 23:59

Çevrimiçi mülakatlar:  25 Kasım – 6 Aralık 2020

Çevrimiçi eğitim tarihleri:  10-11-12-13 Aralık 2020

Staj dönemi:  Belirlenecek

Başvuru formu için tıklayın!  Sadece olumlu başvurulara geri dönüş yapılacaktır. Mülakat, eğitim ve staj süreçleri anlatıllecektir.

Danışma Hattı gönüllü kimdir?

Görev ve sorumluluklar:

 • Danışma Hattı’na başvuran ilk yayın kurduğu kişidir.

 • Danışanlara Danışma Hattı’nın hizmet verdiği telefon ve e-posta yoluyla ve destek hizmeti ve verilen hizmete süt besleyici raporlar.

 • Genel Koordinatör’e bağlı Danışma Hattı Sorumlusu’na karşı sorumludur.

 • Hattı Danışma Hattı toplam 12 saat Danışma Hattı kablo tutar ve iki hafta bir koordinasyon toplantılarına katılır.

 • Danışanlara kendi girişimciliği ile doğru kullanarak bilgi ver.

 • Verdiği bilgi veya desteğin danışanın fiziksel, psikolojik ve duygusal esenliği etkisinin farkındadır.

 • Verdiği bilginin doğru, güvenilir ve güncel olması için çaba gösterir.

 • Yasal, sosyal, akademik ve tıbbi bilgileri anlaşılabilir bir şekilde danışana sunar.

 • Danışanlara destek verirken SPoD’un Danışma Hattı ve diğer politikalarının içinde davranır.

 • Danışanlara duygusal destek sağlar.

Nitelik ve beklentiler:

 • Dört günlük eğitim alıntılamak ve mevcut olan iki gün staj almak

 • Staj döneminin tamamlanmasının ardından en az bir yıl süre ile Danışma Hattı’nda görev almak

 • İletişim becerilerine sahip olmak ve empatik ilişki kurabilmek

 • LGBTİ + camiasını belirtildi ve bilgili olmak

 • Zor oturum sakin ve etkili olabilmek

 • Danışanların çok kültürlü yapısı önyargısız davranmak

 • Kendi başına ve bir takımın üyesi olarak çalışabilmek

 • Güçlü bir iş etiği anlayışına sahip olmak ve geri bildirime açık olmak

 • Hattı’nda sınav sınav günü ve saatlerde alıntı yapmak

 • Süpervizyon toplantılarına tüm katılmak, burasıervizyon almadığında Danışma Hattı’nda görev yapamayacağını bilmek

 • Gizlilik kuralının önemini anlamak, içselleştirmek ve bu kuraldan şaşmamak

 • Danışanlarla profesyonel ilişkileri ve devam ettirmek

 • İkincil travmaların farkında olmak ve için destek istemek

 • Danışma Hattı’nın diğer gönüllülerini desteklemek ve yeni gönüllüler ile bilgi ve deneyim paylaşmaya hazır olmak

 • Tercihen ebedi LGBTİ + hareketinin öznesi olarak

 • Tercihen İngilizce, Kürtçe ve Arapça gibi ikinci bir dile hakim olmak

Danışma Hattı nöbeti:

 • Hattı Danışmabeti resmi tatiller hariç hafta içi 12: 00-18: 00 arasında nöbet çizelgesinde belirtilen üçer çift zaman dilimlerinde gösteriyor.

 • Nöbetteki gönüllü, bir gün öncesi olmak üzere güncel raporlarını okur ve takip edilmesi gereken vakaların sağlar.

 • Danışma Hattı’nı dernek ofisinden açacak, gerekli teknik kontrolleri sağlayabilmek için gerekli teknik kontrolleri en az beş dakika önce hazır hazır bulunur.

 • Danışma Danışma uzaktan açılacak ise gönüllünün beş dakika kuralına ek olarak görüşmelerin bölünmeyeceği ve üçüncü kişiler tarafından duyulmayacağı güvenli ve sessiz bir mekanda olması gerekir.

 • Pandemi Danışma Hattı uzaktan açıldığı için gönüllünün gerekli teknik ve teknolojik donanıma sahip olması beklenmektedir.

 • Sözlü ve yazılı danışmanlık sonrasında başvuru formu doldurulur.

 • Gönüllüler, bir sonraki ayın nöbet seçimlerini önceki ayın metin kadar tamamlar.

 • Gönüllüler kendi aralarında rızaya ve karşılıklı anlaşmaya biliyolu olarak Danışma Hattı Sorumlusu’na bildirmek şartıyla nöbet değişikliği yapabilir.

SPoD’un sorumlulukları:

 • Danışma Hattı Spesifikasyonları olan tematik bazı kapasite geliştirme eğitimleri vermek

 • Danışma Hattı’nın işleyiş ve prosedürleri anlatmak

 • Gönüllülerin duygusal birikiminin önlenmesi adına süpervizyon almalarını sağlamak

 • Gönüllülerinin iyilik hallerini korumaya yönelik özbakım atölyeleri düzenlemek

 • Psikolog Ağı uzmanlardan destek almaları teşvik etmek

Sizin kazanacaklarınız:

 • LGBTİ + camiası içinde desteğe ihtiyaç duyan kişilere destek olmak

 • Bu desteği sunarken edineceğiniz iletişim becerileri

 • Eğitim ve kapasite geliştirme, kişisel ve profesyonel gelişim

 • LGBTİ + camiası ile ilgili kaynaklar öğrenmek

 • Sosyal sorumluluk bilgilenmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek

 • Çeşitliliğe değer verilen bir dernekte gönüllü olmak

 • LGBTİ + hareketi için bir yaratmak yaratmak

 • Sosyal hizmet uzmanlığı, psikoloji, sivil toplum gibi alanlar için kariyer hazırlığı

Düşünmeniz gerekenler:

Zamanlama önemlidir. Hayatınızın duygusal olarak zor bir döneminden geçiyorsanız, Danışma hattı gönüllüsü için şu an doğru bir zaman hatası.

Başvuru formu için tıklayın!