Skip to main content

Eşit Yurttaşlık Mücadelesinde LGBTİ+’ların Anayasal Talepleri Kitapçığı Yayında!

By 21 Ocak 2022Mart 26th, 2022Haberler

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de LGBTİ+ hareketi eşit yurttaşlık talebini yola çıktığı ilk günden beri dile getiriyor. Eşit yurttaşlık talebi meşruluğunu ve dayanağını, temel hak ve özgürlüklerin doğumla kazanılan haklar olmasından ve dolayısıyla herkes için geçerli olmasından almaktadır. LGBTİ+’lara tüm yurttaşlarla aynı hakların sağlanması ne radikal ne de karmaşık bir meseledir. Bu hakların özü uluslararası insan hakları hukukunun da temelini oluşturan eşitlik ve ayrımcılık yasağı ilkelerine dayanmaktadır. Projemizin, bu kitapçığın ve hatta hareketimizin de temelini eşit yurttaşlık talebi oluşturmaktadır. 

Taleplerimizi şekillendirdiğimiz tartışma süreçlerinde, deyim yerindeyse anayasanın neresinden tutsak elimizde kaldı. Birçok hak başlığına değinen mevcut anayasa, hem yüzeyselliği hem de kapsayıcı olmaması sebebiyle, devlete bireylerin haklarını koruyan bağlayıcı sorumluluklar ve pozitif yükümlülükler yüklemekten kaçınıyor. Hatta devletin sınırlarını belirlemesi gereken anayasa, kurucu iktidarın özellikle seçtiği kavramlar sebebiyle devletin sorumluluklarını  ve yükümlülüklerini bulanıklaştırıyor. Anayasadaki bu eksiklikler hem yeni hak kazanımlarının önüne geçiyor hem de kazanılmış hakların bir gecede kaybolabilmesine neden oluyor. Anayasanın her bölümünde hissedilen bu eksiklik ve yanlışlıklar, bu yayını hazırlarken bizi en çok zorlayan meselelerden biri oldu. Tespit ettiğimiz sorunların hepsini bu yayında toplamamız mümkün değildi. Biz de bu kısıtlılık sebebiyle (ve aynı zamanda sayesinde) önceliklendirme yaparken hem yaptığımız tartışmalarda öne çıkan başlıkları hem de hareketimizin deneyim ve birikiminden edindiğimiz verileri kılavuz edinmeye karar verdik. Eşit yurttaşlığın sağlanması için en öncelikli taleplerimize bu yayında yer verdik. 

Eşit yurttaşlık talebinin tüm alanlarda, bütünlüklü bir şekilde yükseltilmesi gerekiyor. Mecliste, yargıda, sokakta, iş yerlerinde, okullarda var olabildiğimiz her yerde eşit yurttaşlık talebinin yaygınlaşması, LGBTİ+’ların insan hakları açısından büyük önem taşıyor. Mücadelemizin önemli ve bütünleşik bir ayağı olarak da anayasal talepler hareketimizin güçlendiği günlerden bugüne zaman zaman gündemimize geliyor.

Devlet yetkilileri tarafından LGBTİ+’ların hedef gösterildiği, LGBTİ+ derneklerinin ve hak savunucularının kriminalize edildiği ve sivil alanın iyice daraltılarak toplumsal grupların karşılaşma alanlarının azaltıldığı bu dönemde, kutuplaştırma rüzgarına kapılmayarak haklarımızın peşine düşüyoruz. En temel haklarımızdan mahrum edilirken yılmadan insan onuruna yakışır şekilde yaşayabilmek ve çalışabilmek, barınabilmek, eğitim ve sağlık hakkına ve diğer kamu hizmetlerine eşit bir şekilde ulaşabilmek ve tüm temel haklarımıza erişebilmek için mücadele ediyoruz. Bu program ve yayında da amacımız, LGBTİ+ hareketinin çeşitli alanlarla da kesişen öznelerinin anayasal taleplerini temel bir çerçevede sunarak, barışçıl çözümlerle haklarımıza ulaşmanın imkanlarını genişletmektir. Buna dair inanç ve umudumuzla bir araya geldik, tartıştık ve bu yayını hazırladık. Aynı kararlılıkla taleplerimizin daha çok duyulması ve yayılması için de çalışmaya devam edeceğiz.

Kitapçığı okumak için tıklayın.