Skip to main content

Eşit Yurttaşlık Talebi İçin 4. Siyaset Okulu’nda Bir Aradaydık!

By 18 Ocak 2022Haberler

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak kurulduğumuz 2011 yılından bu yana Türkiye’de LGBTİ+ hakları mücadelesini farklı çalışma alanlarına yaymaya gayret ettik. Bu alanlardan biri de siyasi temsil alanıdır. LGBTİ+’ların insan hakları ile ilgili bilgi üretmek ve bu alandaki politika yapım süreçlerine katkı sunmak amacıyla; adalete erişim, siyasal katılım, ayrımcılığın önlenmesi, ekonomik-sosyal haklara erişim alanlarında çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalar içerisinde LGBTİ+’ların siyasetle ilgili mevcut kapasitelerini artırmak, siyasal, toplumsal ve anayasal taleplerinin gündemleştirilmesi önemli bir yer tuttu. Geçtiğimiz yıl da bu çalışmaların bir devamı olarak İsveç Konsolosluğu ile yürüttüğümüz LGBTİ+ Yurttaşların Anayasal Eşitlik Talepleri projesi kapsamında 4. Siyaset Okulu’muzu düzenledik.

Siyaset Okulu kapsamında LGBTİ+’ların siyaset, karar alma süreçleri ve katılım konularında kapasitelerinin artırılması, siyasal alandaki görünürlüğünün güçlendirilmesi, siyasete katılımlarının desteklenmesi, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ile LGBTİ+’ların anayasal taleplerin karşılanmasına yönelik ortak çalışma zeminlerinin geliştirilmesine yönelik sunumlar ve atölyelerin yanı sıra ileriye dönük siyasi temsil, katılım ve kampanya çalışmalarının planlamasını da yapmaya çalıştık.

Katılımcı, demokratik ve şeffaf bir anayasanın ve herkesi kapsayacak yeni bir yurttaşlık tanımının yapılması gerekliliğini duyduğumuz bir dönemde, LGBTİ+’ların bu tartışmaya ortak olması, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği kavramlarının yasa metinlerinde yer alması konusunda kamuoyu oluşturması ve özel olarak bu tartışmanın toplumsallaşmasını sağlayacak bir çalışma yürüttük.

Bu nedenle farklı kentlerden otuza yakın katılımcının buluştuğu siyaset okulunun son atölye çalışmasını ‘‘Anayasal Talepler Atölyesi’’ne ayırdık. Atölye sırasında oluşturulan çalışma grupları ile devleti LGBTİ+ haklarına yönelik sorumlu kılabilecek en temel yasal dayanak olan anayasanın ayrımcılığı yasaklayan maddesine, uluslararası örneklerde de görülebilen cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim ibarelerinin eklenmesine ve anayasada eşit yurttaşlık tanımının netleştirilmesine yönelik maddelere ilişkin talepleri ortaya çıkarmaya çalıştık.