Skip to main content

Cinsiyet Uyum Sürecinin Hukuki Boyutu – Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu Çıktı!*

By 15 Haziran 2021Mart 26th, 2022Haberler

Türkiye’de cinsiyet uyum sürecinin hukuki boyutunun birçok kişi için epey kafa karıştırıcı olduğunu biliyoruz. Pratikte uyum süreci davalarında verilen kararların mahkemelerce farklılık göstermesi, Anayasa Mahkemesi’nin sürecin yer aldığı Türk Medeni Kanunu 40. maddesinde yaptığı değişikliğin medyaya yanlış aktarılması sebebiyle çoğunlukla yanlış yorumlanışı, cinsiyet uyum süreci konusunda sağlık kurulu raporu düzenleyen hastanelerin özneleri yanlış yönlendirebilmesi gibi sebeplerle pratikte çok fazla sorun yaşanmakta ve bu kafa karışıklığı, derneğimizin danışma hattına gelen sorularda da kendisini göstermektedir.

LGBTİ+’ların adalete erişiminin önündeki engeller ve alanda çalışan avukat sayısının azlığı da işin içine girince, cinsiyet uyum sürecinde açılan davaların bir kısmı hukuka aykırı olarak reddedilmekte, bir kısmı ise gecikmekte ve bir türlü sonuçlanmamaktadır.

Hukuk Alan Koordinatörümüz Av. Hatice Demir tarafından yazılan Cinsiyet Uyum Sürecinin Hukuki Boyutu – Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu, translara dava açmadan önce ve dava süresince yardımcı olmak amacıyla, cinsiyet uyum sürecinin hukuki boyutunda sıkça sorulan soruları ve cevaplarını derlemek amacıyla hazırlandı. Sorular oluşturulurken derneğimizin danışma hattına en sık gelen sorular derlendi ve trans hak savunucuları birlikte son haline getirildi. Kılavuzumuzu tamamlamış olmaktan ve başta translar olmak üzere tüm LGBTİ+’lar ve insan hakları savunucuları ile paylaşmaktan sevinç duyuyoruz.

Umut Derin, Meriç Doğan ve Özgür Durmaz’ın katkıları, yine Özgür Durmaz’ın tasarımı, Arel Talu’nun ise çizimleriyle son haline getirilen kılavuzumuza buradan erişebilirsiniz.

Yayınımızın “Teşekkürler” kısmından bir pasaj ile bitirecek olursak; Türkiye’de ve dünyada LGBTİ+’lara dair atılan her hukuki adım, büyük bir mücadele ile kazanılmış haklara işaret eder. Özellikle cinsiyet uyum süreci konusundaki kanunlar ve içtihatlar, transların uzun yıllar süren hak mücadeleleri ile ortaya çıkmıştır. Bu yüzden bu kılavuzdaki soruların cevapları esasında trans hareket başta olmak üzere LGBTİ+ hareketinin ve bu alanda çalışan hukukçuların emekleriyle yazılmıştır. Türkiye için transların yasal olarak tanınması ve cinsiyet uyum sürecinin yasal bir zemine oturtulması güzel gelişmeler olsa da, elbette ki mücadele bitmemiştir ve cinsiyet kimliklerinin herhangi bir hukuki ve medikal süreç gerektirmeksizin, “beyan esası”yla kabul edileceği güne kadar da sürecektir.

Gökkuşağının altında adil, eşit ve özgür bir dünya dileğiyle…

NOT: Kılavuzumuz sınırlı sayıda bastırılmış olup, Temmuz başından itibaren, başvuru sıralamasına göre, talep edenlere basılı olarak da gönderilebilecektir.

Kılavuzun basılı halinin size de gönderilmesini isterseniz buradan form doldurabilirsiniz. 

İstanbul/Beyoğlu’na yolu düşenler ise -önceden ofis numarasından arayıp geleceğine dair bilgi vermek şartıyla- derneğimize uğrayarak kılavuzu elden teslim alabilirler.

*: Bu yayın Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye Temsilciliği desteği ile hazırlanmıştır. İçeriğin sorumluluğu tamamıyla Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ne aittir ve Friedrich-Ebert-Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.