Skip to main content

Olağan Genel Kurul Hakkında Önemli Duyuru

By 14 Eylül 2023Mart 8th, 2024Duyurular

Değerli SPoD Üyeleri,

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 29/09/2023 Cuma tarihinde Dernek ofisimizde 16:00 – 19:00 saatleri arasında; çoğunluk sağlanamaması* durumunda 14/10/2023 Cumartesi tarihinde 16.00 – 19.00 saatleri arasında Dernek ofisimizde yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıda detaylıca açıklanmıştır.

*İlk toplantıda yeter çoğunluğun sağlanamayacağını öngördüğümüz için toplantı 14 Ekim 2023 Cumartesi, 16.00 – 19.00 saatleri arasında Dernek ofisimizde yapılacaktır.

Toplantıda tüzükte belirlenen dernek organları; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçilecektir. Adayların Genel Kurul öncesinde bir sayfalık motivasyon mektubu ile [email protected] adresine başvurmaları beklenmektedir. Adaylıklar Genel Kurulda da konulabilir. Tüm adaylar, kendilerine ilişkin üyelerle paylaşmak istedikleri tüm bilgilere ya da mesajlara yer verebilirler. Bu başvurular Genel Kurul başında üyelere dağıtılacak kitapçıkta yer alacaktır. Yönetim Kurulu, hak alanları arasındaki kesişimselliği tanır ve topluluğumuzun içerisindeki dezavantajlı gruplara mensup kişilerin adaylıklarının cesaretlendirilmesini ve öne çıkarılmasını tavsiye eder.

Aday olabilmek için genel koşul: SPoD’un resmi üyesi olmak.

Toplantıda ayrıca, Yönetim Kurulu’nun önerdiği tüzük değişiklikleri de Genel Kurul’a sunularak oylanacaktır.

GENEL KURUL GÜNDEMLER:

  1. YK Başkanı Açılış Konuşması
  2. Divan Kurulunun Oluşturulması
  3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bütçe Sunumu
  4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu İbrası
  5. Tüzük Değişikliği Önerileri Sunumu ve Oylanması
  6. Üye Değerlendirmeleri ve Soru-Cevap
  7. Aday Tanıtımı
  8. Dernek Organlarının Seçilmesi
  9. Seçim Sonuçlarının Sayımı
  10. Dilek ve temenniler – Kapanış

Sevgi ve dayanışmayla.
SPoD Yönetim Kurulu